คลังความรู้

251

Free ebook “ECO Creator”

10 บริษัทที่ใช้ Design Thinking ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อหาโอกาสในธุรกิจสีเขียว

578

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (กรกฏาคม–ธันวาคม 2560)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกับดักรายได้ปานกลาง

8,125

Free eBook โดย TCDC "เจาะเทรนด์โลก 2018”

อัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการของตลาดโลกก่อนใคร ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์

82

Free eBook “EXIT สู่ความจริงรูปแบบใหม่”

องค์ความรู้จากงานสัมมนาและงานประชุมเชิงปฏิบัติการ CU 2016 ภายใต้ธีม EXIT สู่ความจริงรูปแบบใหม่

133

Free ebook “MADE… From Thai Creativity”

หนังสือที่เผยให้เห็นแง่มุมผลผลิตที่มาจากความอุตสาหะและความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมของคนไทย

499

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ย่านสร้างสรรค์: เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจผ่านมิติการพัฒนาพื้นที่

1,395

Free ebook “Love Your Local Love Your City #2”

หนังสือสรุปโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน พร้อมตัวอย่างต้นแบบพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design)

118

Free ebook “Love Your Local Love Your City #1”

หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน พร้อมเนื้อหาแนวคิดกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design) และเครื่องมือต่างๆ เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

799

Free eBook “เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”

อัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการตลาดโลกก่อนใคร กับบทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View ดาวน์โหลดฟรี!

742

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

Thailand Creative Mapping: สำรวจฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย

2,293

Free eBook The Cooperation 3: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 3

พบ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) ระหว่างผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ นำมาซึ่งกระบวนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม

3,081

Free eBook “SHIFT: decode: design: disrupt เร็วทันคิด พลิกโอกาส”

องค์ความรู้จากงานสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CU 2015 SHIFT กระบวนการคิด ธุรกิจ และวิถีชีวิต กับนักคิดนักสร้างสรรค์ระดับโลก

4,375

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ดาวน์โหลดกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ TCDC นำมารวบรวมไว้ที่นี่

3,483

Free eBook งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business

50 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลงานนักวิจัยไทย พร้อมใช้และต่อยอด เพื่อเพิ่มโอกาสในโลกธุรกิจ ดาวน์โหลดฟรี