คลังความรู้

246

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (กรกฏาคม–ธันวาคม 2560)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกับดักรายได้ปานกลาง

4,820

Free eBook โดย TCDC "เจาะเทรนด์โลก 2018”

อัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการของตลาดโลกก่อนใคร ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์

51

Free eBook “EXIT สู่ความจริงรูปแบบใหม่”

องค์ความรู้จากงานสัมมนาและงานประชุมเชิงปฏิบัติการ CU 2016 ภายใต้ธีม EXIT สู่ความจริงรูปแบบใหม่

77

Free ebook “MADE… From Thai Creativity”

หนังสือที่เผยให้เห็นแง่มุมผลผลิตที่มาจากความอุตสาหะและความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมของคนไทย

476

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ย่านสร้างสรรค์: เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจผ่านมิติการพัฒนาพื้นที่

1,366

Free ebook “Love Your Local Love Your City #2”

หนังสือสรุปโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน พร้อมตัวอย่างต้นแบบพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design)

94

Free ebook “Love Your Local Love Your City #1”

หนังสือสรุปโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน พร้อมเนื้อหาแนวคิดกระบวนการออกแบบบริการ (Service Design) และเครื่องมือต่างๆ เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

764

Free eBook “เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”

อัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการตลาดโลกก่อนใคร กับบทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View ดาวน์โหลดฟรี!

724

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

Thailand Creative Mapping: สำรวจฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย

2,277

Free eBook The Cooperation 3: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 3

พบ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) ระหว่างผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ นำมาซึ่งกระบวนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม

3,065

Free eBook “SHIFT: decode: design: disrupt เร็วทันคิด พลิกโอกาส”

องค์ความรู้จากงานสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CU 2015 SHIFT กระบวนการคิด ธุรกิจ และวิถีชีวิต กับนักคิดนักสร้างสรรค์ระดับโลก

4,365

Free ebook “TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ดาวน์โหลดกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ TCDC นำมารวบรวมไว้ที่นี่

3,483

Free eBook งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป Talent Mobility: Matching Lab with Design Business

50 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผลงานนักวิจัยไทย พร้อมใช้และต่อยอด เพื่อเพิ่มโอกาสในโลกธุรกิจ ดาวน์โหลดฟรี

2,681

Free eBook The Cooperation II: คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2

เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ได้ทุกด้าน เมื่อ 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุและนักออกแบบไทย จับมือกันร่วมค้นหาความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุ ดาวน์โหลดฟรี