โครงการ TCDC

Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและมองเห็นโอกาสในสายงาน พร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์

New Economy, New Designer

นักออกแบบ (อินทีเรีย) รุ่นใหม่ เข้าถึงลูกค้า เข้าใจดิจิทัล

Trend "เจาะเทรนด์โลก"

พบกับ eBook "เจาะเทรนด์โลก" โดย TCDC