โครงการ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 จัดขึ้นวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562

Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและมองเห็นโอกาสในสายงาน พร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์