แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
19 เม.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำเนื้อหาและเรียบเรียงข้อมูลในการเสนอตัวเป็นเมืองหลวงออกแบบโลก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
19 เม.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ระหว่างเดือนเม.ย.2562-ก.ย.2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
9 เม.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
27 มี.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
26 มี.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร