แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน  
23 ส.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
24 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษา server และอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสำหรับ สศส.สำนักงานใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
8 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการ Creative Caree2รายการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
2 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่วนผู้เข้าชมและวิทยากร และระบบแปลภาษา โครงการCEA Forum 2019 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร
2 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานการวิเคราะห์และรวบรวมมาตรการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ดูไฟล์เอกสาร ดูไฟล์เอกสาร