พลิกธุรกิจ

TCDC ช่วยเปลี่ยนวิธีคิด ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การออกแบบบริการ (Service Design) และนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) เพื่อหาทางออกใหม่ให้กับธุรกิจ

Creative Business Service

นักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าใจธรรมชาติและปัญหาของลูกค้า ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ช่วยปรับเปลี่ยนตัวเองให้ไปต่อได้ในยุคธุรกิจดิจิทัล เพิ่มผลประกอบการแบบก้าวกระโดด

  • Change by Design
  • Consultation
  • Customized Workshop for Organizations
  • D.R.I.V.E คิด ผลิต ขาย

Material & Design Innovation Center

เปลี่ยนสมการความสำเร็จในธุรกิจของคุณ ค้นพบวัสดุนวัตกรรม และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ตลอดจนการจับคู่นวัตกรรมกับการออกแบบสู่การพลิกธุรกิจ

  • Design Innovation Consultation
  • Material Consultation
  • Innovation Matching

Maker Space

Fail Fast, Fail Early, Fail Cheap! ฉีกข้อจำกัดทางธุรกิจ เพิ่มทางเลือกในการผลิต พร้อมทดสอบไอเดียความคิดได้อย่างรวดเร็ว

  • Rapid Prototype
  • Product Develop Consultation
  • Maker Community

Resource Center

TCDC Resource Center รวบรวมหนังสือด้านนวัตกรรมธุรกิจ การคิดแก้ปัญหาเชิงออกแบบ และฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค ค้นหาวิธีเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ