ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน CEA Forum2019 ในช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีโอและทำข้อมูลในรูปแบบอินโพกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์งาน CEA RORUM 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประสานงานในการดูแลวิทยากรงาน CEA FORUM2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการเมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ โครงการนิทรรศการเมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ (Yes,Plastic ! Things to Rethink) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
9 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ ระบบภาพ แสงและเสียงและเจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ โครงการ CEA Forum 2019 โดยวิธีคัดเลือก 800,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม