ข่าวสาร

ประกาศวันหยุดปีใหม่

เรียน สมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่าน TCDC กรุงเทพฯ TCDC เชียงใหม่ TCDC COMMONS และ AIS D.C. จะปิดให้บริการชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 – วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานแถลงข่าว “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561”

รองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนกว่า 60 หน่วยงานเข้าร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561”  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรั...

บริการพิเศษสำหรับผู้มาใช้บริการ TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ย่านเจริญกรุง

บริการพิเศษสำหรับผู้มาใช้บริการ TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ย่านเจริญกรุง ด้วย Uber และ Grab ดังนี้   Uber ลูกค้าใหม่ - ส่วนลด 70 บาท ในการใช้บริการไปหรือกลับจาก TCDC (3 คร...

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC)    ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง TCDC และมูลนิธิวัฒนธรรมไทเป (TCF)

TCDC และมูลนิธิวัฒนธรรมไทเป (TCF) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักออกแบบไต้หวันและไทย    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560...

การสัมมนา “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์”

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาขอนแก่นไปสู่เมืองสร้างสรรค์ จากวิสัยทัศน์และแนวคิดของผู้วางนโยบายของประเทศ นักสร้างสรรค์ และกลุ่มธุรกิจ”    TCDC ได้จัดการสัมมนา...

โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน

คัดเลือกโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนของตนให้เป็น “ต้นแบบพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์”    โครงการต่อยอดการสร้า...

โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก สถาบันพลาสติก สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกในโครงการความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพลาสติก สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และ TCDC    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมมือกับสถา...

MOU โครงการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่าง TCDC และ Knowledge Capital

ขยายความสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์    Knowledge Capital และ TCDC จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม...

เปิดโอกาสนักศึกษา 200,000 คน จาก 35 จังหวัด เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบ

 นักศึกษากว่า 200,000 คน จาก 35 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่หลากหลาย ผ่านโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ที่มีวั...