รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

“Redefining the District"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและพื้นที่บริการใหม่ของ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

คลังความรู้

67

‘Experience Design’ แนวคิดเพิ่มคุณภาพของเวลาในยุคดิจิทัล

พบหลักการออกแบบประสบการณ์จากปราง-จิตราภา เลิศทวีวิทย์ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของ ‘เวลา’

28

Master of Lace

พบกับเรื่องราวของลูกไม้ อาภรณ์ชิ้นสำคัญที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์โลกมากกว่าเพียงความงาม

93

สร้างพื้นที่สีเขียวให้เมือง ผ่านการมองเทรนด์จากข้อจำกัด

พบการออกแบบพื้นที่และสร้างสรรค์เมืองสีเขียวให้เหมาะสมกับ “เทรนด์” ที่แท้จริง

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ