00

รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

image

คลังความรู้

9,242

“WGSN Insight” บริการใหม่ของ TCDC

เครื่องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้มหรือเทรนด์โลกในเรื่องของผู้บริโภค การตลาด ธุรกิจ Retail

9,242

บริการ e-magazine "Zinio"

บริการ e-magazine 20 หัวเรื่อง ในหมวดดีไซน์ ศิลปะ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์

9,242

วัสดุก่อสร้างแห่งอนาคต

วัสดุก่อสร้างยุคใหม่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือขยะรีไซเคิล ที่ใช้นวัตกรรมและศาสตร์ทางด้านเคมี

9,242

Creative Thinking มองวิธีคิดของนักคิดต่างสาขา

พบประสบการณ์ของ 8 นักคิดนักสร้างสรรค์ที่จะทำให้คุณเข้าใจและตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ

กิจกรรมและนิทรรศการ

Events

งานสัมมนา “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์”

ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า TCDC

Event

TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 23 "Shoes"

Maker Space ชั้น 3 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

Events

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยพื้นฐานการทำสัญญาและสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า (Front Building) TCDC กรุงเทพฯ

Events

Open Call “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561”

สมัครออนไลน์

Exhibitions

นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ ๒๔๙๓ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ห้องไปรษณีย์นฤมิต ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง

Exhibition

นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่"

ห้องแกลอรี TCDC เชียงใหม่