คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้ยังเหมือนเดิมโดยมีอัตราค่าสมัครสมาชิกดังนี้ http://www.tcdc.or.th/member/rates.php

ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ถ้าหากสมัครสมาชิกหรือต่ออายุแบบ 2 ปีรับส่วนลด 25 %ทุกประเภท

ทาง TCDC จะไม่มีสมาชิกแบบรายครั้งหรือรายเดือน แต่จะมีสมาชิกรายปีและแบบระยะสั้น เป็นบัตร 10 Day Pass (Tourist Pass) จำหน่ายในราคา 200 บาท สามารถใช้ได้ แบบ 10 วันต่อเนื่องกัน

โดยปกติทุกท่านจะมีสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดได้ 1 ครั้ง เป็นการทดลองใช้บริการภายในห้องสมุด โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และแลกบัตร One Day Pass ได้ที่ Info Guru Counter

หากสมัครในประเภทนักเรียน/นักศึกษา ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ถ้าสมัครในประเภทเจ้าหน้าที่รัฐ/ครู/อาจารย์และผู้สูงอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ ส่วนผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหากสมัครสมาชิกในประเภทปกติให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

หากต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัทสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Info Guru ตอนชำระเงิน โดยแจ้งที่อยู่บริษัทให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ

เราให้สิทธิ์ลืมบัตรได้ 3 ครั้ง โดยการแลกบัตรประชาชน - สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Info Guru

เจ้าของบัตรเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้บริการของห้องสมุดได้

สามารถทำได้โดยการจ่ายส่วนต่างของอัตราสมาชิก แต่วันหมดอายุยังคงเป็นวันเดิมกับที่ได้สมัครไว้ในตอนแรก