กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

DEBUT TALK ครั้งที่ 18 | Let’s Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

DEBUT ครั้งที่ 18 x INNOVATION MATCHING : Let’s Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

Creative Craft Transformation

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

โครงการอบรมเข้มข้น “Design Thinking - Being the Creator ปี 2”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House #2

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Design Incubation Program

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

เปลี่ยนแล้วรวย: บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)