กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

Cadson Demak Open House : เปิดบ้าน คัดสรร ดีมาก

ชั้น 22 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

กิจกรรม

Factoria Thought process

Factoria

เวิร์คช็อป

Usable or Good Use : ใช้ได้ หรือ ใช้ดี

AIS D.C.

กิจกรรม

Designing for Water Inclusive City

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

ภาพยนตร์สารคดีและการเสวนา \"World in Motion: Bangkok\"

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

การเสวนา \"Cannes Lions: Creativity Matters\"

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

เวิร์กช็อปออกแบบบริการเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน Service Design Workshop for Sustainable Urban Development

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นิทรรศการ

City that we know : เมืองของเรา

AIS D.C.

กิจกรรม

Talk: UX Design at Agoda

ดับเบิ้ลยู ดิสทริค