กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

Pre-registration for Visiting TCDC Bangkok

TCDC Bangkok

กิจกรรม

Pre-registration for visiting O.P.Place

O.P. PLACE

นิทรรศการ

Launchpad Showcase @BKKDW2021

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เวิร์คช็อป

คอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 เตรียมความพร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

อีเว้นท์ออนไลน์