กิจกรรมและนิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ “MASTER OF MATERIALS”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

กิจกรรมสัมมนา “คิดอย่างนวล”

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

กิจกรรม

Panel Discussion: “Driving Forward Indonesian and Thai Creative Industries and Startup Communities”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ (Dutch Water Bootcamp)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking in Life LAB

TCDC Commons IDEO Q Chula - Samyan