กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

Design Consulting Services

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

Doodle วาดเส้น เป็นการ์ตูน

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

กิจกรรม

BKKDW 2020 Looking for Volunteers

TCDC Bangkok

นิทรรศการ

การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

กิจกรรม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Business Consultation Services)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)