กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

Workshop “วาดรูปเล่าเรื่องกับปลารี่”

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

เวิร์คช็อป

Create VR App for Beginner | เริ่มต้นเส้นทางนักสร้างคอนเทนต์ผ่าน VR

TCDC Commons IDEO Q Chula - Samyan

กิจกรรม

CEA FORUM 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เวิร์คช็อป

งานเวิร์กช้อปประกอบนิทรรศการ “สิ่งที่มองไม่เห็น”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

กิจกรรม

Debut Talk ครั้งที่ 19 : AIM HIGH Blooming Asian Market

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เวิร์คช็อป

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking for Design Process 

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

กิจกรรม

Creative Roundtable-19 AUG 2019: (Re) Thinking Design

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

นิทรรศการ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน \"INNOVATION SHOWCASE: Go Green\"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เวิร์คช็อป

เวิร์กช็อป “D.I.Y. Activity with Rubber Paint”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)