กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

คอร์สออนไลน์ \"ทำให้เป็นธุรกิจ\"

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

Creative Tour : City Tour

อำเภอเมืองขอนแก่น

กิจกรรม

การจัดแสดงผลงาน Compoze Stellar-จัดจรัส: From Scrap to Splendor

TCDC Bangkok

กิจกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เวิร์คช็อป

คอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 เตรียมความพร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

อีเว้นท์ออนไลน์

นิทรรศการ

Launchpad Showcase @BKKDW2021

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

การจัดแสดงผลงาน TRANSFORM แปรรูป เปลี่ยนร่าง

TCDC Bangkok