กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

How to Create Shopping Xperience for 4.0

TCDC COMMONS - W DISTRICT

กิจกรรม

การเสวนา \"ออกแบบยามบ่ายกับ Practical Design Studio\"

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

กิจกรรม

การเสวนา \"ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย\"

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

ประกวด Community Furniture เจริญกรุง (Charoenkrung Community Furniture Competition)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

CHANGE SMEs เปลี่ยนแล้วรวย 2018: เปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Debut talk ครั้งที่ 16 \"คิด เริ่ม ทำธุรกิจ Creative SME\"

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

UV Resin Craft Workshop

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

ฟังแล้วรวย ตอน “ส่งแล้วรวย กับ ไปรษณีย์ไทย”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

กิจกรรม \"ถามแล้วรวย (Business Consult) : บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ\"

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)