กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “Creative Market” เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

UX Clinic 6th “Persuasion Design : ออกแบบอย่างไรให้ดึงดูดลูกค้า”

ดับเบิ้ลยู ดิสทริค

เวิร์คช็อป

มุมมอง content online ในยุคดิจิทัล

ดับเบิ้ลยู ดิสทริค

เวิร์คช็อป

เปิดประสบการณ์กีฬา E - sport

ดับเบิ้ลยู ดิสทริค

เวิร์คช็อป

Workshop Pop Around (Trop)

TCDC COMMONS IDEO Q Chula Samyan

นิทรรศการ

นิทรรศการ “RECO Young Designer 2018”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

BKKDW 2019 Looking for Volunteers

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Open House “Digital Fabrication at A•GO”

บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด (TRDS) - A•GO Co-Making Space

กิจกรรม

Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)