กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

DEBUT ครั้งที่ 18 x INNOVATION MATCHING : Let’s Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

Creative Craft Transformation

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Creative Craft Transformation Talk : เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์ Creative Craft

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

49Forward : Unfold Architectural Process

ARCHITECTS 49 LIMITED

กิจกรรม

Network in Asia: Nurturing and Supporting Young Creative Talents

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

“belong” Exhibition Talk by อิสรภาพ

บ้านเหลียวแล ตลาดน้อย

กิจกรรม

49 HUB : L49 Open House

Landscape Architects 49 Co.,Ltd.