กิจกรรมและนิทรรศการ

นิทรรศการ

นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Workshop: Talk with Watercolor by Vanont Ruk

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

กิจกรรม

เปลี่ยนแล้วรวย: บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Design Incubation Program

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

[ TALK/OPEN HOUSE & WORKSHOP ] Change SMEs - Incubation : Restaurant, Wellness & Spa

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

โครงการ Change SMEs Incubation : พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Creative Startup Workshop 2018

TCDC เชียงใหม่

กิจกรรม

“Wellbeing & Gastronomy” Innovation Showcase by Material & Design Innovation Center

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Local Essence Workshop 2018

TCDC เชียงใหม่