กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เวิร์คช็อป

คอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 เตรียมความพร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

ลองทาย ลองTRY x SC ASSET, Powered by PechaKucha

อีเว้นท์ออนไลน์

นิทรรศการ

PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ

TCDC Bangkok