กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

BKKDW 2021 Looking for Volunteers (รอบ 2)

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

CHANGE x2 : แพ็กคู่สู่ธุรกิจใหม่

อีเว้นท์ออนไลน์

นิทรรศการ

Toy in Memory: “ของเล่น“ เมื่อพ่อกับแม่ยังเด็ก

TCDC Bangkok

กิจกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

กิจกรรม

Open Space @TCDC #2 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน 

TCDC Bangkok