กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

Workshop Thai Thai Type Cooker

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

นิทรรศการ

SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต

TCDC Bangkok

กิจกรรม

Design Research Day (OpenCall)

TCDC Bangkok