กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

Change Pop-up Store by CEA: Crafted Craft

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กิจกรรม

Future Trend 2020 โดย เจาะเทรนด์โลก TCDC

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เวิร์คช็อป

Sketch Note : บันทึกสร้างสรรค์ด้วยภาพเล่าเรื่อง

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

กิจกรรม

Tai-Thai Design Talk  Panel discussing the results of the Tai-Thai Design Collaboration Project II 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

นิทรรศการ

การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

กิจกรรม

โครงการ Isan Folkcraft Changeover

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Business Consultation Services)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)