กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

เวิร์กช็อปเนื้อหาเข้มข้น “Design Thinking - Being the Creator”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษา UX Clinic 2nd ในหัวข้อ UX in Agile: Design and Development

ดับเบิ้ลยู ดิสทริค

กิจกรรม

DEBUT by TCDCCONNECT ครั้งที่ 16 - Call for Entry

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

การจัดแสดงนวัตกรรม “Innovation Showcase: Better Living”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Visual Merchandising Workshop 2018

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

กิจกรรม

Design Brief Workshop & Design Incubation Open House

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

เวิร์กช็อป “Interpretation Process & Ideation Process: Conceptual Design Creation & Design Implementation”

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน

กิจกรรม

Graphic Design Connect: กราฟิกเหนือชั้น

ห้อง @Nimman 2 ชั้น 5 @Nimman Convention Center