ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  
15 ส.ค. 2562 จ้างจัดทำระบบจัดการข้อมูลจอประชาสัมพันธ์ (Digital signage) 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ส.ค. 2562 จ้างผู้ประสานงานในการดูแลวิทยากรงาน CEA FORUM 2019 120,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ส.ค. 2562 จ้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน CEA Forum 2019 ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ 250,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
14 ส.ค. 2562 จ้างทำวีดีโอและทำข้อมูลในรูปแบบอินโพกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์งาน CEA RORUM 2019 300,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม
8 ส.ค. 2562 จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมแบบอักษร(ฟอนต์) สำหรับใช้งานเพื่อการสื่อสารองค์กรและเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) 370,000.00 บาท ดูเพิ่มเติม