รายงานประจำปี

214

Annual Report 2015

การเติบโตในปีที่ 10 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบาย

การเติบโตในปีที่ 10 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบาย

การเติบโตในปีที่ 10 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบาย

การเติบโตในปีที่ 10 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบาย

การเติบโตในปีที่ 10 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบาย

การเติบโตในปีที่ 10 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบาย

การเติบโตในปีที่ 10 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนี้ เป็นช่วงท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนโยบาย

แนะนำวิธีเปิดอ่านรายงานประจำปี ให้แสดงพร้อมกัน 2 หน้าคู่

  • 1คลิกเพื่อเปิดไฟล์
  • 2เลือกคำสั่ง View จากแถบ รายการคำสั่งด้านบน
  • 3เลือก Page Display และคลิกที่หน้าคำสั่ง Two-Up Continuous และ Show Cover Page