รายงานประจำปี

514

Annual Report 2016

ปีที่ 11 นับเป็นปีที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ TCDC ในการย้ายสถานที่ตั้งมายังอาคารไปรษณีย์กลาง พร้อมกับบทบาทของ TCDC ที่ขยายมาสู่การเป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และย่านสร้างสรรค์ (Creative District) โดยมีย่านเจริญกรุงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นแบบ

แนะนำวิธีเปิดอ่านรายงานประจำปี ให้แสดงพร้อมกัน 2 หน้าคู่

  • 1คลิกเพื่อเปิดไฟล์
  • 2เลือกคำสั่ง View จากแถบ รายการคำสั่งด้านบน
  • 3เลือก Page Display และคลิกที่หน้าคำสั่ง Two-Up Continuous และ Show Cover Page