รายงานประจำปี

64

Annual Report 2017

TCDC ได้ขยายบทบาทและการให้บริการให้สอดคล้องกับภารกิจในการเป็นหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แนะนำวิธีเปิดอ่านรายงานประจำปี ให้แสดงพร้อมกัน 2 หน้าคู่

  • 1คลิกเพื่อเปิดไฟล์
  • 2เลือกคำสั่ง View จากแถบ รายการคำสั่งด้านบน
  • 3เลือก Page Display และคลิกที่หน้าคำสั่ง Two-Up Continuous และ Show Cover Page