image

E-Book

EAT EAST: Food packaging for everyone

Published Date : 28 ส.ค. 2562

Resource : TCDC

600

พลิกโฉมแพกเกจของฝากโลคอลให้โดดเด่นและแตกต่าง

 
หากพูดถึง “ของฝาก” ที่เป็นของดีของเด่นประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ก็คงหนีไม่พ้นอาหารทะเลแปรรูป ผลไม้อบแห้ง หรือขนมหวานสไตล์ไทยที่เรียงรายขายริมข้างถนนเส้นหลักทางกลับกรุงเทพฯ แต่ปัญหาคือไม่ว่าจะร้านไหนก็ขายปลาหมึกแห้ง ปลาทูหอม ทุเรียนทอด ที่มีหน้าตาแพกเกจแทบไม่แตกต่างกัน ส่วนมากยังคงใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิมๆ และมีกลยุทธ์ด้านราคาลดแลกแจกแถมที่หากคำนวณแล้วก็ไม่หนีกันมากนัก ฉะนั้น ปัจจัยการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่สุดท้ายแล้วต้องตัดสินใจซื้อเป็นของฝากก็อาจพิจารณากันที่บรรจุภัณฑ์ที่ดูสะอาด สะดุดตาเหมาะสำหรับเป็นของฝากสำหรับผู้ใหญ่ เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน  
 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เล็งเห็นถึงช่องทางการสร้างโอกาสของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นและแตกต่าง จึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ด้วยโจทย์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของฝากจากสามจังหวัดในเขต EEC ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ยกระดับและปรับโฉมรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้ดูสะอาดถูกสุขลักษณะ มีสีสันหน้าตาทันสมัยและมีความน่าสนใจ คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ด้วยการจัดทำคู่มือ Eat.East : EEC Packaging for Everyone เพื่อเป็นตัวอย่างแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นแบรนด์ของตนเองได้
 
คู่มือ Eat.East : EEC Packaging for Everyone ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ขนาดสัดส่วน แบ่งออกเป็น 4 แนวทางการออกแบบของ 10 สินค้าของฝากขึ้นชื่อทั้ง 3 จังหวัด ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์บรรจุภัณฑ์ไปดัดแปลงหรือออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสินค้าได้ด้วยตัวเอง 
 
คำสงวนสิทธิ์
CEA จัดทำหนังสือนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย