image

E-Book

เจาะเทรนด์โลก 2021: Reform this Moment

Published Date : 31 ส.ค. 2563

Resource : Creative Thailand

17,149

 

Free eBook & Online Lecture by TCDC
"เจาะเทรนด์โลก 2021 Reform this Moment”
พิเศษ! คาดการณ์เทรนด์ล่าสุดเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์หลังโควิด-19

ปี 2021 จะเป็นปีของการอยู่กับปัจจุบัน เท่าทันในสิ่งที่มี พร้อมลงมือปรับตัวบนพื้นฐานของความยืดหยุ่น ฟื้นฟู และเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่มีค่าในมือให้เป็นต้นทุนชีวิตที่เกิดประโยชน์สูงสุด

TCDC จัดทำ eBook และวิดีโอการบรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา "เจาะเทรนด์โลก 2021 Reform this Moment” พบการวิเคราะห์เจาะลึกกระแสโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาที่ถาโถมและความไม่แน่นอน สู่การกลั่นกรองข้อมูลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญจากการเรียนรู้ พร้อมนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พิเศษ! กับการคาดการณ์เทรนด์ล่าสุดเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์หลังโควิด-19 พร้อมให้คุณรู้ทันทุกกระแสและก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค อาทิ นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในทุกแวดวงอุตสาหกรรม

พบกับการตีความเทรนด์ใหญ่ของโลก สู่การประยุกต์ใช้จริงทางธุรกิจและในชีวิตประจำวัน ผ่านการเจาะลึก 4 มิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์ของโลกวันนี้ พร้อมต่อยอดสู่โอกาสที่ดียิ่งกว่าในอนาคต  
• ผู้คน (Population)
• สังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology)
• นิเวศและสิ่งแวดล้อม (Environment)

ร่วมอัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการของตลาดโลกก่อนใคร ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละเจเนอเรชัน กับบทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือรวบรวมเทรนด์โลกชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View

 

ชม Online Lecture: "เจาะเทรนด์โลก 2021 Reform this Moment”