image

E-Book

Free eBook “คู่มือการออกแบบบริการ”

Published Date : 25 ส.ค. 2557

4,930

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Googleplay.png   Appstore.png

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมัดใจลูกค้ายุคใหม่ เมื่อผู้บริโภควันนี้ไม่ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพียงเพราะ “ประโยชน์ใช้สอย” หรือ “รูปลักษณ์” เท่านั้น แต่อยากได้ “บริการ” ที่เชื่อมโยงกับทุกความต้องการในชีวิต

การออกแบบบริการ (Service Design) จึงกลายเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กำหนดอนาคตของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Daimler เคยมีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ แต่ปัจจุบันสร้างรายได้กว่าร้อยละ 70 จากภาคการบริการ เช่น ให้เช่ารถ ซ่อมบำรุง บริหารที่จอดรถ เช่นเดียวกับ IBM ที่สร้างชื่อในฐานะผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่วันนี้สร้างรายได้กว่าครึ่งจากธุรกิจให้คำปรึกษา ทั้งยังลงทุนจ้างนักวิจัยอีกกว่า 500 ชีวิตเพื่อพัฒนา “นวัตกรรมด้านการบริการ” โดยเฉพาะ

หากมองในภาพรวม ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาจากภาคการบริการถึงร้อยละ 75 ฮ่องกงร้อยละ 90 ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่า กำไรของธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสายพานการผลิตที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่เกิดจากภาคการบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้โลกการออกแบบต้องปรับกระบวนคิดใหม่ นักออกแบบควรหันมอง “งานบริการ” ว่ามิใช่เพียงแค่การสร้างประสบการณ์ชั่วขณะ แต่เป็น “โอกาส” ที่จะช่วยสร้างสรรค์และผลักดันธุรกิจในระยะยาว

ทำความรู้จักกับ Service Design ทั้งความรู้พื้นฐาน กระบวนการ และเครื่องมือในการออกแบบบริการที่พร้อมให้คุณนำไปใช้ได้ทันที กับ eBook “คู่มือการออกแบบบริการ” โดย TCDC

จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only.

คำสงวนสิทธิ์
TCDC จัดทำหนังสือบทสรุปเทรนด์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
This trend summary book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.