image

E-Book

Free eBook “เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์”

Published Date : 28 ต.ค. 2559

866

ดาวน์โหลดฟรี 

- หน้าคู่ เหมาะสำหรับอ่านบน PC
- หน้าเดี่ยว เหมาะสำหรับอ่านบนมือถือ และ Tablet

 
อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource 


Googleplay.png  Appstore.png 

 
การหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของโลกที่ดำเนินมากว่าหลายพันล้านปี มนุษย์เป็นหนึ่งในวงจรดังกล่าว พวกเราสร้างสรรค์ผลงานโดยเปิดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งไหลเวียนอยู่รอบตัว แต่บริบทรอบตัวนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นกัน การทำความเข้าใจต่อโลกที่เปลี่ยนไปจึงสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลิตผลแห่งยุคใหม่ 
 
ด้วยเทรนด์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เราสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม 
 
TCDC จัดทำ eBook “เจาะเทรนด์โลก 2017 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ ไลฟ์สไตล์” การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือและนิตยสารระดับโลกเกี่ยวกับเทรนด์กว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone View มากลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงแนวโน้มของโลก โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
+ แนวโน้มเทรนด์ปี 2017
+ 4 เทรนด์หลัก 
+ แนวความคิดด้านสี และองค์ประกอบ 
+ ภาพรวม Mood & Tone และกรณีศึกษา 
+ ตัวอย่างวัสดุ 
 
การรู้ทันกระแสเพื่อก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ 
 
ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาบทสรุปเทรนด์ 
 

trendprocess.jpg
 
การวิเคราะห์ (Analyze) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการเหตุผลของแนวคิดเทรนด์กว่า 10 เล่ม เพื่อทำความเข้าใจในที่มาของการกำหนดเทรนด์ แล้วจึงวิเคราะห์แนวคิดสำคัญของทุกเล่มร่วมกัน เพื่อให้ได้ภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ประจำปี 2017 
 
การจัดกลุ่ม (Categorize) 
คัดเลือกหัวข้อเทรนด์แต่ละเล่มที่มีทิศทางตรงกับภาพรวมแนวโน้มเทรนด์ที่ได้จากขั้นตอนแรก ทำการคัดเลือก keyword สำคัญที่มีความหมายตรงกับแนวโน้มนั้น แล้วจัดกลุ่ม keyword  ตามความหมายและคุณลักษณะ กำหนดชื่อกลุ่มเพื่อสะท้อนความหมายรวม 
 
การคัดกรองส่วนที่เหมือน (Normalize) 
ในแต่ละกลุ่ม คัดกรอง keyword ให้เลือกเฉพาะคำสำคัญที่พูดถึงตรงกันมากที่สุด นำไปเทียบกับ keyword ของหนังสือเทรนด์แต่ละเล่มเพื่อคัดกรองกลุ่มสีที่ใช้ keyword เดียวกันมารวมกัน เลือกสีที่ใช้ตรงกันมากที่สุดเพื่อให้เป็นสีหลักที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเทรนด์ 
 
การตีความใหม่ให้เข้าใจง่าย (Finalize) 
จัดโครงสร้างและเรียบเรียงเนื้อหาทุกส่วนให้เป็นระบบและเข้าใจง่าย แปล keyword เป็นภาษาไทยเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องตรงกัน เทียบคู่สีแต่ละสีกับ pantone เพื่อให้ค่าที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงหาข้อมูลอ้างอิงและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มเทรนด์เพื่อ ให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น 
 
แหล่งข้อมูล 
ทีมผู้เชี่ยวชาญของ TCDC ทำการสรุปเทรนด์หลักๆ จากหนังสือทำนายเทรนด์และนิตยสารเทรนด์แนวหน้า ดังนี้ 
 
Trend book
1. Carlin Color                                         Spring/Summer 2017
2. Carlin Impulse                                      Spring/Summer 2017
3. Carlin Interior                                       Spring/Summer 2017
4. Nelly Rodi Décor & Atmosphere         Spring/Summer 2017
5. Nelly Rodi Fabric                                 Spring/Summer 2017
6. Carlin Color                                          Autumn/Winter 16/17
7. Nelly Rodi Color Intelligence              Autumn/Winter 16/17
8. Nelly Rodi Fabric                                 Autumn/Winter 16/17
9. Nelly Rodi woman’s edition                 Autumn/Winter 16/17
10. Pantone View Color Planner               Spring/Summer 2017
11. Pantone View Color Planner               Autumn/Winter 16/17
12. WGSN Macro Trends                          Autumn/Winter 16/17
13. WGSN The vision                               Spring/Summer 2017
 
นิตยสาร
1. View Textile issue 114
2. View Textile issue 115
3. Viewpoint 36
4. Viewpoint 37
5. Zoom on Fashion Trends issue 56
6. Zoom on Fashion Trends issue 57
 
พบกับหนังสือเทรนด์ทั้งหมดนี้ พร้อมทรัพยากรความรู้อื่นๆอีกมากมาย ได้ที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok 
 
หมายเหตุ: จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only. 
 
คำสงวนสิทธิ์ 
TCDC จัดทำหนังสือบทสรุปเทรนด์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย 
 
Disclaimer 
This trend summary book was produced by TCDC for the interested public to download free of charge. TCDC seeks no profit from this book, but to disseminate knowledge to the Thai society