แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้กับธุรกิจไทย

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)