ข่าวสาร

ประกาศปิดให้บริการ TCDC กรุงเทพฯ TCDC เชียงใหม่ TCDC ขอนแก่น และ AIS D.C. เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 - 30 เมษายน 2564

  ตามนโยบายของภาครัฐ ที่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) อย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จึงขอแจ้งการปิดให้บริก...

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ได้ปรากฏบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้บริการและผู้ใช้บริการ ในพื้นที่บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน...

TCDC ปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

TCDC กรุงเทพฯ, TCDC เชียงใหม่, TCDC ขอนแก่น และ AIS D.C. จะปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศ...

เลื่อนการจัดงานและกำหนดการใหม่ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021)

ตามที่มีประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น เพื่อช่วยป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

TCDC และ AIS D.C. เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID -19  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค TCDC ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป TCDC กรุงเทพฯ ขอนแก่...

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan ปิดให้บริการถาวร

  TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan จะปิดให้บริการถาวร ตั้งแต่วันพฤหัสฯ ที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยท่านยังสามารถใช้บริการต่อได้ที่ TCDC กรุงเทพ และ AIS D.C. สำหรับสมาชิกที่ต้องการยุ...

TCDC ทุกสาขาปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่

TCDC ทุกสาขาจะปิดให้บริการชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564  ยกเว้น AIS D.C....

โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน-ไทย

“โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน-ไทย” หรือ “Taiwan-Thailand Comics Exchange” (ttcomics) ครั้งแรกกับการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนระหว่างนักเขียนการ์ตูนชาวไต้หวันและ...

TCDC ปิดให้บริการชั่วคราว ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

TCDC กรุงเทพฯ TCDC เชียงใหม่ TCDC ขอนแก่น TCDC COMMONS และ AIS D.C. ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  TCDC...

TCDC ปิดให้บริการชั่วคราว ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

TCDC กรุงเทพฯ TCDC เชียงใหม่ TCDC ขอนแก่น TCDC COMMONS และ AIS D.C. ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) และจะเปิดทำกา...