image

TCDC ปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

Published Date : 7 เม.ย. 2564

Resource : TCDC

TCDC กรุงเทพฯ, TCDC เชียงใหม่, TCDC ขอนแก่น และ AIS D.C. จะปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

**ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 TCDC กรุงเทพฯ, TCDC เชียงใหม่ และ TCDC ขอนแก่น ปิดให้บริการ แต่ AIS D.C. เปิดให้บริการตามปกติ**