image

CEA รับสมัครผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ)

Published Date : 1 มิ.ย. 2562

Resource : CEA

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ)  จำหน่ายกาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นๆ รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้สนใจ ขนาดพื้นที่ 63 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงสินค้า เคาน์เตอร์บริการ และพื้นที่นั่งทาน ภายในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ระหว่างวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.30 - 21.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถาม และนัดหมายเพื่อเสนอรายละเอียด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ได้ที่

นางสาวกนกพร เกียรติศักดิ์  kanokporn@cea.or.th
โทรศัพท์ 02 1057400 ต่อ 117 หรือ 081 8164898

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ) สำหรับบริการสมาชิก และประชาชนทั่วไป