image

COVID-19 Innovation Showcase

TCDC กรุงเทพฯ

ในภาวะที่ทุกคนต่างเผชิญกับความกลัวและการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดแสดงนวัตกรรม “COVID-19 Innovation Showcase” ซึ่งเป็นการรวบรวมอุปกรณ์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเชิงสร้างสรรค์ เริ่มจากการบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม โดยใช้รูปแบบ “Timeline” ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนนำเสนอการกำหนดยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ของ “ภาคธุรกิจ” ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามวิถี New Normal โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

COVID-19 Innovation Showcase จัดแสดงวันนี้ ถึง วันที่ 27 กันยายน 2563 ที่ TCDC กรุงเทพฯ บริเวณ Creative Space ชั้น 5 เวลา 10.30 – 19.00 น. เปิดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-7400 ต่อ 213, 214 หรือ Line: @TCDC