image

Co(VID) Creative Design : ออกแบบสร้างสรรค์ ในวันที่โควิดรายรอบ

อีเว้นท์ออนไลน์


"โควิดพลิกโลก" คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริง โลกที่เราเคยอยู่ เคยชิน กลับกลายเป็นโลกที่เราแทบไม่รู้จัก
เราไม่สามารถจะทำ หรือแม้แต่จะคิด เหมือนเดิมได้ เพราะเราไม่รู้และไม่มั่นใจว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

เมื่อลูกค้ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ของที่เคยใช่กลายเป็นสิ่งไม่จำเป็น เช่นนี้แล้ว "คุณค่า" ของงานออกแบบ จะยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริโภคอยู่อีกหรือไม่

ทิศทางในการออกแบบหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ใครจะเป็นผู้กำหนดเทรนด์ หรือนี่จะเป็นโอกาสดีของการ "คิดใหม่-ทำใหม่" ของชาวนักออกแบบที่ "คิดก่อน-ได้ก่อน"

ขอเชิญเหล่านักออกแบบ นักธุรกิจ นักเรียน-นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมรับชม รับฟัง และร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ในงานบรรยายกึ่งเสวนา "Co(VID) Creative Design : ออกแบบสร้างสรรค์ ในวันที่โควิดรายรอบ" มาเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา แนวคิด และการสร้างเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน กับวิทยากร อาจารย์พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ (อ.ตอย) สถาปนิกลูกครึ่งนักออกแบบและนักการตลาด ผ่าน Faebook Live ของ TCDC COMMONS IDEO Q Chula - Samyan
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.