image

รับสมัคร SMEs ไทยเข้าร่วมโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย”

ONLINE

- เปิดรับ 500 ธุรกิจ ปรับตัวสู่ช่องทางขายออนไลน์ ด้วยบริการช่วยเขียน ช่วยขาย ด้วยออนไลน์คอนเทนต์และภาพถ่ายโดนๆ
- เปิดรับ 60 ธุรกิจ รับคำปรึกษาทางธุรกิจ และ ลงมือพัฒนาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ที่ได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ด้วยการปิดสถาบันการศึกษาและสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และสถานบันเทิง พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อให้มากที่สุด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการกว่า 1,000 คน ผ่านทางการจ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้ SMEs และการจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อปรับทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

หนึ่งในแนวทางของโครงการ คือแนวทาง “เสริมภูมิคุ้มกัน” เป็นมาตรการเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง SMEs บางรายอาจยังไม่ได้เข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซ และหลายรายก็อาจยังไม่สัดทัดกับการขายของออนไลน์ ว่าควรจะเขียนโปรโมทแบบไหนและถ่ายภาพอย่างไรให้ดึงดูด เราจะช่วยให้บริการถ่ายรูปและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพให้กับ SMEs จำนวน 500 ราย แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 300 ราย ภาคเหนือ 100 ราย และภาคอีสาน 100 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณขายสินค้าทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
1. เข้าถึงลูกค้าผ่านภาพถ่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากช่างภาพมืออาชีพ จำนวนสูงสุด 3 เซ็ท รวม 15 ภาพ
2. เข้าถึงลูกค้าผ่านบทความสร้างสรรค์ Brand Story หรือ Business Story ผ่านการสัมภาษณ์ ยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 และ/หรือ Online Content ประกอบภาพถ่าย 1-3 บทความ พร้อมบรรยายใต้ภาพ ยาวไม่เกิน 2 หน้า A4
3. ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC และเครือข่ายต่างๆ

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่มีช่องทางการขาย online อย่างน้อย 1 ช่องทาง เช่น Website / Facebook / Instagram / Line@ เป็นต้น
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับภาพถ่าย และเนื้อหาที่ใช้โปรโมท ทางช่องทาง online ให้น่าเชื่อถือ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
3. เป็นผู้ประกอบการในหมวด แฟชั่น อาหาร สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เครื่องประดับ เครื่องเขียน และของตกแต่งบ้าน

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร shorturl.at/moHP4
2. แบบฟอร์มมีการให้อัพโหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการถ่ายภาพและจัดทำเนื้อหา จำนวนไม่เกิน 3 ภาพ
3. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค.
4. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องดูแลจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการถ่ายภาพ ให้กับทีมงานภายในเวลาที่กำหนด
(การพิจารณาให้ความสำคัญกับลำดับการสมัครก่อนหลัง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่กรอกเป็นพิเศษ)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : shorturl.at/lAHRT
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล cbd@cea.or.th