image

CEA เปิดจ้างนักเขียนอิสระ ร่วมต้านโควิดในโครงการ “CEA VACCINE"

Online

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดรับจ้างนักเขียนอิสระ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและชิ้นงานโปรโมทสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว 
 
ภายใต้โครงการดังกล่าว CEA จะเป็นผู้จ้างงานโดยตรง โดยเปิดรับจ้างนักเขียนและช่างภาพอิสระจำนวนรวม 200 ราย ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างสรรค์งานโปรโมทสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น  โดยนักเขียนที่เข้าร่วมโครงการจ้างงาน จะต้องเป็นฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีประสบการณ์ในสายงานของตนเอง สามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์และสามารถทำงานในพื้นที่ได้  
 
นักเขียนอิสระที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการทำงาน พร้อมกรอกใบสมัครมาได้ตามลิงก์  https://forms.gle/3tyyGJmrawKkjBhT6
รายละเอียดโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย”