image

Empowering ISAN : คิด สรรค์สร้าง เศรษฐกิจอีสาน

TCDC ขอนแก่น

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคมนี้ พร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 ภายใต้กรอบแนวคิด Empowering ISAN : คิด สรรค์สร้าง เศรษฐกิจอีสาน” หรือการสำรวจและค้นหาสินทรัพย์ของอีสาน ร่วมกับคนในพื้นที่ ตั้งแต่ชุมชน กลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ในด้านต่าง ๆ

จาก “ฮูปแต้ม” หรือรูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังของชาวอีสานที่ปรากฏบนผนังภายในโบสถ์ ไปจนถึงดนตรีพื้นบ้านอีสานร่วมสมัยที่เสียงพิณอีสานช่างเข้าคู่กับจังหวะดนตรีเรกเก้ได้ลงตัว และอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีสานยุคใหม่ที่พิสูจน์ความสำเร็จในระดับประเทศมาแล้วกับจักรวาล “ไทบ้าน” ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของอีสาน จะถูกนำมาผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์กลั่นออกมาเป็นกิจกรรมตลอด 4 วันของการเปิดให้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น อย่างเป็นทางการ


Programs & Performances

วันพฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563

 1. การแสดงภาพและแสง (Lighting & Projection Mapping) เรื่อง "สินทรัพย์อีสาน"
 2. การแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Music & Performance) เรื่อง "ไผ่นฤมิต" ของแขนงวิชานาฏศิลป์ สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา    18.20 - 19.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

การแสดง Lighting & Projection Mapping และ Music & Performance ที่เล่าเรื่องความเป็นอีสานแบบครบรสทั้ง ม่วน (ความสนุกสนาน) หมาน (ความเพิ่มพูนมั่งมี) นัว (รสกลมกล่อม) และโฮม (การรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว) ผ่านรูปแบบของ “ฮูปแต้ม” หรือจิตรกรรมฝาผนังของชาวอีสาน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ พร้อมสะท้อนความหลากหลายของทรัพยากรและวัฒนธรรม และโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค

“ฮูปแต้ม” หรือรูปแต้ม คือจิตรกรรมฝาผนังของชาวอีสานที่นอกจากปรากฏบนผนังภายในสิม หรือโบสถ์แล้ว ช่างยังแต้มหรือวาดที่ผนังภายนอกสิม เนื่องจากสิมมีขนาดเล็ก ช่างแต้มไม่สามารถวาดได้จบเรื่อง จึงต้องวาดบนผนังภายนอกสิมด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องดีเพราะผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมพิธีในสิม โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตามขนบอีสานไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในสิมซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบกิจของสงฆ์ จะได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสอนจากฮูปแต้มภายนอกสิม

 1. MUSIC : การแสดงดนตรีไทยคลาสสิก โดยวง สีหยด (HEAR AND FOUND)

เวลา    19.30 - 20.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

"สีหยด" เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนดนตรีรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การนำบทเพลงดนตรีของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาแต่งใหม่ด้วยสำเนียงผสมผสานที่แตกต่าง คล้ายกับสีแต่ละสีที่มารวมตัวกัน ซึ่งเป็นสีที่ผ่านการคิด หาข้อมูล ทำความเข้าใจเบื้องหลังของแต่ละบทเพลง แล้วนำมาตีความเป็นสำเนียงดนตรีที่เชี่ยวชาญของแต่ละคน

 1. MUsic : การแสดงดนตรีโมเดิร์นหมอลำ โดย ตุ้มเติ่นหมอลำ

เวลา    20.30 - 21.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

"ตุ้มเติ่น" หมายถึง บรรยากาศของความ "ม่วน" ที่เกิดจากเสียงของเสียงกลองตุ้มและกลองยาวเมื่อสอดประสานกันจะเกิดจังหวะแห่งความสนุก ดังกลอนเพลงหมอลำที่ว่า "ตุ้มเติ่นๆ ตุ้มเติ่น" จนนำมาสู่วงดนตรีพื้นบ้านอีสานหมอลำ "ตุ้มเติ่น หมอลำ กรุ๊ป" ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่หลงใหลในเสียงเพลงหมอลำช่วงปี 1960 และ 1970 ทั้งขวัญใจกาฬสินธุ์ยุคพัฒนา, อัศวิน ปิ่นเพชร, ดาว บ้านดอน, สมัย อ่อนวงศ์ เป็นต้น และได้นำเอาบทเพลงหมอลำ เพลงพื้นบ้านอีสานมาร้อยเรียงบรรเลงด้วยเสียงพิณ เสียงแคน และจังหวะในแบบฉบับตุ้มเติ่น 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ 20 มีนาคม 2563

 1. Talk : เสวนาถอดรหัสบริษัท เซิ้งปรากฏการณ์จักรวาลไทบ้านกับการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน

เวลา                        18.00 - 18.50 น.

สถานที่                     ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

จากความสำเร็จของ ไทบ้านเดอะซีรีส์ ไปเป็นหนังใหญ่และถูกต่อยอดไปสู่เพลงประกอบภาพยนตร์ระดับหลายร้อยล้านวิว มาจนถึงการมี "จักรวาล" เป็นของตนเอง ทั้งโซเชียลมีเดีย ค่ายเพลง ไปจนถึงเฟสติวัล "ไทบ้านแลนด์" ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ของบริษัท "เซิ้ง" จะมาร่วมเสวนาถอดแนวคิดการทำงานและแผนธุรกิจให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงภาคอีสานต่อไป

 1. การแสดงภาพและแสง (Lighting & Projection Mapping) เรื่อง “สินทรัพย์อีสาน”

เวลา    18.50 - 19.10 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

 1. Music: การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานร่วมสมัย โดย อ้น แคนเขียว แบนด์ (E-Saan Folk Music Contemporary)

เวลา    19.10 - 20.10 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

“พัฒนาดนตรีพื้นบ้านก้าวสู่สากลโลก และอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน” คือปณิธานความตั้งใจของ “อ้น แคนเขียว” หรือ พงศพร อุปนิ อาจารย์ (พิเศษ) สาขาดุริยางคศิลป์ แขนงดนตรีพื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตผู้ชนะเลิศการแข่งขันโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถปี 2553 และแชมป์หมอแคนอันดับ 1 ของประเทศไทย ปี 2554

 1. การแสดงภาพและแสง (Lighting & Projection Mapping) เรื่อง "สินทรัพย์อีสาน"

เวลา    20.10 - 20.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

 1. Music: การแสดงดนตรี โดย กวาง จิรพรรณ (ไทบ้านเดอะซีรีย์)

เวลา    20.30 - 21.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

นักร้องสาว “กวาง จิรพรรณ บุญชิต" ในสังกัด "เซิ้ง Music" ผู้นำพาเพลง "มักอ้ายหลายเด้อ" ทำยอดวิวในยูทูบสูงกว่า 250 ล้านวิวมาแล้ว พร้อมขับร้องเพลง "บ่เป็นหยัง เค้าเข้าใจ" ประกอบซีรีส์ "ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2" จะมาร่วมแสดงดนตรีที่พิสูจน์ให้เห็นถึงกระแสความแมสที่แท้จริงในเพลงอีสานยุคใหม่วันนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ 21 มีนาคม 2563

 1. การแสดงหมอลำหุ่น “สินไซ” ตอน “นาคยุทธกรรม” โดยคณะหุ่นนวัตศิลป์มอดินแดง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา    18.00 - 18.50 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

คณะละครหุ่นสร้างสรรค์คณะแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำสุดยอดวรรณกรรมแดนอีสานเรื่อง “สินไซ” ตอน นาคยุทธกรรม (War of underwater world) มาจัดแสดงในรูปแบบละครหุ่นกระบอก หุ่นเชิด สลับกับหุ่นเงาเพื่อเล่าเรื่องโดยมีผู้บรรยายและดนตรีพื้นเมืองอีสานประกอบเรื่องอย่างลงตัว ถือเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงหุ่น เพื่อให้นักศึกษา เยาวชน และผู้มีส่วนร่วมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับศิลปินและปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อนำไปสู่การผลิตการแสดงหุ่นให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย

สินไซ หรือที่หลายคนรู้จักในนาม “สังข์ศิลป์ชัย” เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านสองฝั่งโขงที่ยังปรากฏอยู่และสืบค้นได้ โดยมีปรากฏในรูปแบบของฮูปแต้ม หรือจิตรกรรมฝาผนังทั้งในและนอกโบสถ์ในภาคอีสาน ว่ากันว่าสินไซนี้ได้เค้าโครงเรื่องมาจากปัญญาสชาดก หรือ “พระเจ้าห้าสิบชาติ”

 1. การแสดงภาพและแสง (Lighting & Projection Mapping) เรื่อง "สินทรัพย์อีสาน"

เวลา    18.50 - 19.10 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

 1. Music: การแสดงดนตรีอีสานร่วมสมัย โดยวง HED

เวลา    19.10 - 20.10 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

พบกับการแสดงดนตรีอีสานร่วมสมัยที่พวกเขาเชื่อว่า ดนตรีพื้นบ้านของอีสานจะลงตัวกันได้กับสไตล์ดนตรีตะวันตก HED ประกอบไปด้วย 3 นักดนตรีหนุ่มจากอีสาน ต้น ต้นตระกูล (Isan Instruments) การ์ด ปราบภัย (Drum & Percussion) และ มาร์ช ฐิฏิวัฒน์ (Bass) ที่ทำวงขึ้นโดยมีส่วนกลิ่นอายดนตรีอีสาน / พื้นบ้าน ผสมเข้ากับจังหวะต่างๆ เช่น Hip-hop /Funky / Neo soul HED ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 โดยปัจจุบันมี EP Album / Live Session เป็นของตัวเอง และยังเดินหน้าสร้างงานเพลงพร้อมออกไปเล่นตามที่ต่าง ๆ เป็นประจำ

 1. การแสดงภาพและแสง (Lighting & Projection Mapping) เรื่อง "สินทรัพย์อีสาน"

เวลา    20.10 - 20.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

 1. Music: การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยวง อภิรมย์

เวลา    20.30 - 21.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

พบกับวงโฟล์คอิสระจากแดนสกลนคร “อภิรมย์” ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อน 3 คน ซึ่งมีใจรักในการเล่นดนตรีและต้องการทำความฝันให้เป็นจริง โดยจะมาขับกล่อมด้วยดนตรีแนว Country/Folk และ Alternative ที่เป็นเอกลักษณ์ของวง โดยมีเพลงฮิตของวง อาทิ เพลงผิงไฟ และดวงดาวดวงนั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ 22 มีนาคม 2563

 1. การแสดงหุ่นสร้างสรรค์ เรื่อง "มหัศจรรย์ของวัน-วาฬ"

โดยแขนงวิชาการละครสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา    18.00 - 18.50 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

เพราะศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยวัย พ่อแม่ผู้ปกครองจึงสามารถจูงลูกหลานมาร่วมชมการแสดงหุ่นสร้างสรรค์กันได้ โดยเป็นเรื่องราวการผจญภัยในโลกใต้ท้องทะเลของเด็กชายตัวน้อยและคู่หูพี่วาฬตัวใหญ่ที่เป็นฮีโร่ของพวกเหล่าสัตว์ทะเล ทั้งสองต้องร่วมมือกันต่อสู้กับขยะจำนวนมหาศาลในท้องทะเลที่เกิดการรวมตัวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปีศาจขยะตัวยักษ์ใหญ่ที่มาพร้อมกับการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตและครอบครองผืนทะเล

 1. การแสดงภาพและแสง (Lighting & Projection Mapping) เรื่อง "สินทรัพย์อีสาน"

เวลา    18.50 - 19.10 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

 1. Music: การแสดงดนตรีเรกเก้ โดยวง ทรงคือRIDDIM

เวลา    19.10 - 20.10 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

“ทรงคือ” เป็นคำอีสาน ที่แปลได้ประมาณว่า ท่าทางจะใช่ ส่วนคำว่า “Riddim”

เป็นคำแสลงมาจากคำว่า ริทึ่ม นั่นเอง ทรงคือRIDDIM เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่เพลงแนวเดียวกัน มาทำวงสไตล์เพลงเร้กเก้ โดยมีดนตรีพื้นบ้านในกลุ่มด้วย มีจุดเด่นในเรื่องของการนำดนตรีพื้นบ้านมามิกซ์รวมกับดนตรีสไตลเร้กเก้ จน“เรียกดนตรีวงตัวเองว่า “เร้กเก้อีสาน”

 1. การแสดงภาพและแสง (Lighting & Projection Mapping) เรื่อง "สินทรัพย์อีสาน"

เวลา    20.10 - 20.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

 1. Music: การแสดงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โดย 2Pills After Meal

เวลา    20.30 - 21.30 น.

สถานที่ ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร

ศิลปินดูโอ้ จากค่าย Smallroom มาในแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความรู้สึกที่สนุกสนานพร้อมเต้นโยกไปกับเสียงดนตรี 2 Pills After Meal เปิดตัวในปี 2015 ประกอบด้วย เติ้ล คัมภิรดา แก้วมีแสง และโอม ทัศนัย สมบัติธีระ นอกจากนี้แล้ว โอม ทัศนัย ยังได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในภาพยนตร์ “หมอลำมาเนีย : เขย่าลูกคอ รอให้เธอมารัก”หนังฮักสไตล์อีสานขนานแท้ที่ทำให้คุณม่วนคักๆ กันมาแล้ว


Empowering ISAN : คิด สรรค์สร้าง เศรษฐกิจอีสาน”

 

วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 – 21.30 น. ที่ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร TCDC ขอนแก่น