image

(เลื่อน/Postponed) นิทรรศการ D17/20 -- Design in Southeast Asia ฝรั่งเศส ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม

TCDC Bangkok

หลังจากที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัดแสดงในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 2020 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วันนี้ สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จึงได้นำการจัดแสดงผลงานของนักออกแบบจาก 4 ประเทศ ในนิทรรศการ D17/20 -- มาให้ชมกันอย่างเต็มที่อีกครั้งที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ก่อนที่ผลงานเหล่านี้จะถูกนำไปจัดแสดงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ต่อไป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือภูมิภาคแห่งวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากร เป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นดีสำหรับนักออกแบบจากทั่วโลกในการสร้างสรรค์ผลงาน สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบจาก 4 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่มีมุมมองต่องานหัตถกรรมที่แตกต่างกัน ได้มาร่วมกันสำรวจและสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงความเป็นสากลและท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ D17/20— เป็นการจัดแสดงผลงานของนักออกแบบจาก 4 ประเทศ จำนวน 43 คน ที่เดินทางมาร่วมกันทำงานกับ 18 ผู้ผลิตและช่างฝีมือท้องถิ่น ใน 5 เมือง คือ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ บันดุง ยอร์กยากาตา และฮานอย ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปี 2019 จนได้เป็นผลงานจำนวน 100 กว่าชิ้น โดยมีการจัดแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 2020 และจัดแสดง ณ ห้องแกเลอรี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ ก่อนที่จะเดินทางไปจัดแสดงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากผลงานอันมีเอกลักษณ์ของทั้งสองภูมิภาค และสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ในอนาคต

ภายในนิทรรศการจะแบ่งเป็น 5 โซน ตามเมืองที่ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน ได้แก่

  • Chiang Mai : สำรวจ วิจัย ต่อยอดวัสดุและทักษะท้องถิ่น

“เจอราด คอลเลคชั่น” และ “เปรมประชา” ผู้ผลิตไม้ไผ่และเซรามิกชั้นนำของเชียงใหม่เป็นจุดหมายของการจัดเวิร์คชอปครั้งแรก ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ของการเรียนรู้เทคนิค จนได้เป็นร่างแบบ และต้นแบบที่สะท้อนแนวคิดความเป็นพื้นถิ่นและสากลจากการทำงานร่วมกันของช่างฝีมือในโรงงานและนักออกแบบทั้ง 6 คน  

  • Hanoi : เทคนิคจากงานหัตถกรรม

ทีมงานของบริษัท Hanoia ณ หมู่บ้านทำเครื่องเขิน (Lacquerware) เก่าแก่ใกล้เมืองไซง่อน ที่มุ่งมั่นพัฒนางานหัตถกรรมของเวียดนามสู่ตลาดโลก ลงมือทำงานร่วมกับ 3 นักออกแบบฝรั่งเศส เป็นเวลาหนึ่งเดือนในการออกแบบเครื่องเขินเป็นรูปทรงและการใช้งานร่วมสมัยในแบบต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยเทคนิคและทักษะความชำนาญในการขึ้นรูปขัดและเคลือบไม้ให้ได้ตามแบบทั้ง 16 ชิ้นงาน

  • Bangkok : ความเป็นเมืองและท้องถิ่น

จากการทำงานของนักออกแบบ 4 คู่ เพื่อสร้างสรรค์งานในกลุ่มเครื่องประดับ เครื่องหนัง การถักทอ และกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ซึ่งทำงานร่วมกับแบรนด์ “โยธกา” จนขยายไปสู่การเพิ่มเติมในส่วนของความยั่งยืนด้วยการสร้างชีวิตใหม่ให้กับวัสดุและการผลิตท้องถิ่น เช่น ครามจากบ้านอินแปง จังหวัดสกลนคร และไหมจากเรือนไหม-ใบหม่อน จังหวัดสุรินทร์

  • Yogyakarta : สร้างสรรค์จากสองมุมมอง

การทำงานร่วมกัน 2 สัปดาห์ระหว่างนักออกแบบฝรั่งเศส สมาคมออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีบันดุง ที่เริ่มจากการสำรวจงานหัตถกรรมของเมือง นำไปสู่การค้นพบงานที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลของบริษัท Natural House ที่มีความประณีตในการผลิตจนเหมือนผลงานชิ้นใหม่ จึงได้เลือกชิ้นส่วนที่เป็นโครงของจักรยานมาออกแบบชั้นวางของที่สามารถประกอบและปรับเปลี่ยนรูปทรงและขนาดสำหรับการตกแต่งและใช้งาน

  • Bandung

เวิร์คชอปที่เมืองบันดุง ระหว่าง 3 นักออกแบบและ KRIYA NUSANTARA ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานหัตถกรรมร่วมสมัย ร่วมกันออกแบบ 2 โคมไฟที่ได้แรงบันดาลใจจากหาบเร่บนถนนในบันดุง และการเล่นแสงเงาเหมือนละครหุ่น ผลิตขึ้นจากวัสดุไม้และทองแดงที่สะท้อนความเป็นอินโดนีเซียผสมเข้ารูปทรงและความงามแบบตะวันตก


นิทรรศการ D17/20

--Design in Southeast Asia

ฝรั่งเศส ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม

วันที่ 10 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.30 – 19.00 น.

สถานที่ ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ

เข้าชมฟรี