image

Open Call - DEBUT ครั้งที่ 20 “เย็น เย็น : SUMMER FREEZE” By Change SMEs

TCDC Bangkok

DEBUT ครั้งที่ 20 : เย็น เย็น Summer Freeze

วันที่ 21 มีนาคม 2563

เวลา 12.00 - 18.00 น.

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

            พบกับ กิจกรรม DEBUT รูปแบบใหม่ของปี ที่เราเน้นการขายและการทำความเข้าใจความต้องของผู้ซื้อให้มากยิ่งขึ้น กับกิจกรรมตลาดขนาดย่อม และกิจกรรม Talk ที่มีทั้งสาระและความบันเทิง ในวันเดียวเท่านั้น บนพื้นที่ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ 

            DEBUT ครั้งที่ 20 by Change SMEs เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองมาออกร้านขายสินค้า ไม่คิดค่าพื้นที่ ไม่มีการหักรายได้ ไม่มีการคิดผลกำไรใดๆ แต่เราจะให้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของคุณให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 

1.พื้นที่ขายผลงานและรับความคิดเห็น บริเวณ ชั้น 5 Creative Space, TCDC กรุงเทพฯ 

เพื่อทดลองขายสินค้าและบอกเล่าเรื่องราวหรือสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ บริการการออกแบบของคุณ ให้กับผู้บริโภค Buyer และผู้ที่สนใจ เพื่อเก็บเป็น Data ของแบรนด์

 

2.เวทีที่จะได้บอกเล่าแนวคิดและการทำงานของตัวเอง ได้พบปะกลุ่ม Buyer และผู้คนที่สนใจติดต่อธุรกิจ 

ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมผลักดันศักยภาพและขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ

 

3.อัพเดทความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ความต้องการของผู้บริโภคในยุค 2020 เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการออกแบบเชิงธุรกิจและผลิตผลงานสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงและกระแสสังคมโลก

 

4.เผยแพร่ผลงานในช่องทางออนไลน์

ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 แบรนด์ จะได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) และช่องทางการตลาดสู่กลุ่ม Buyer หรือ ผู้สนใจจ้างงาน

 

อยากเข้าร่วมเป็นผู้ออกร้านใน DEBUT by Change SMEs ครั้งที่ 20 ต้องทำอย่างไร?

สามารถอ่านกติกาและสมัครเข้าร่วมออกร้าน กดที่นี่

 

สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มีนาคม 2563

(รับจำนวนจำกัด)

ประกาศผล วันที่ 6 มีนาคม 2563

ออกงาน วันที่ 21 มีนาคม 2563

ระยะการทดสอบสินค้า มีนาคม - กรกฎาคม 2563