image

กิจกรรมเสวนา และฉายภาพยนตร์ (Creative Film screening and Talk on) | บทบาทของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับสถาบันอุดมศึกษา

TCDC Bangkok

Creative Film screening and Talk on สนับสนุนโดย Singha Corporation

“บทบาทของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับสถาบันอุดมศึกษา"

หากจะพูดถึงบุคคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ก็คงจะหนีไม่พ้นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตบุคคลากรเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมในทุกๆปี ในยุคที่คนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อเองได้ ใครๆก็สามารถจับกล้องมือถือมาผลิตเป็นภาพยนตร์ได้ สถาบันอุดมศึกษาจะมีการปรับตัวอย่างไรในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพออกมา ผ่านมุมมองของนักศึกษา จาก 3 สถาบัน ที่ได้รับรางวัลจากหลายๆเวที ดำเนินงานโดยอาจารย์ศาสวัต บุญศรี (อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

มาร่วมฟังวิทยากรที่จะมาบอกเล่าทัศนคติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ไม่ว่าจะเป็นจากผู้กำกับรุ่นใหม่ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และในแง่มุมของอาจารย์มหาวิทยาลัย พร้อมกับชมภาพยนตร์ผลงานไปด้วยกัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 | เวลา 18.30 - 21.00 น.

สถานที่ : ชั้น 5 Member Rooftop | TCDC กรุงเทพฯ

 

ภาพยนตร์เรื่อง "พญาวัน"
กำกับโดย คุณศุภามาศ บุญนิล

ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาช้างเผือก จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 23 ภาพยนตร์เล่าถึงหญิง 3 ช่วงวัยกลับมารวมญาติในวันพญาวัน

 

ภาพยนตร์เรื่อง "หมาล่าเนื้อ"
กำกับโดย คุณจิรเมธ โง้วศิริ

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย สาขาดุ๊ก จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 สารคดีแนวทดลองที่มุ่งถ่ายทอดสภาวะบรรยากาศของสนามมวยผ่านทางภาพและเสียง

 

ภาพยนตร์เรื่อง "กระสุนพิมเสน"
กำกับโดย คุณปฏิคม ลาภาพันธุ์

ได้รับรางวัล Jury’s mention จาก Young Thai Artist Award 2019 ชายหนุ่มพาแม่ที่ป่วยไปรับการรักษาด้วยไสยศาสตร์ แต่ก็มีเหตุอลหม่านจนเหตุการณ์บานปลาย

ดำเนินรายการโดย

คุณชญานิน เตียงพิทยากร (นักวิจารณ์ภาพยนตร์)

อาจารย์ศาสวัต บุญศรี (อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)