image

Panel Discussion/Case Study Sharing “Collaboration of Thai Brand and World Class Design Studio for Global Expansion”

TCDC Bangkok

Panel Discussion/Case Study Sharing "Collaboration of Thai Brand and World Class Design Studio for Global Expansion"

7 พฤศจิกายน 2562 / 13.00 - 16.30 น. 

ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Micron Ware, Jacob Jensen Design สตูดิโอออกแบบชื่อดังจากเดนมาร์ก พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เติบโตในระดับสากล ซึ่งตัวแทนของทั้ง 3 ฝ่ายจะมาบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ในการร่วมโปรเจ็กต์ในครั้งนี้ โดยจะนำเสนอถึงวิธีการคิดและการทำงานของนักออกแบบไทยและต่างชาติ ข้อจำกัด ความท้าทาย และการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ของความร่วมมือนี้ จนโครงการสำเร็จเป็นรูปธรรม

งานนี้เหมาะสำหรับใคร?

นักออกแบบ – รู้ลึกถึงการสร้างแบรนด์ รู้ใจลูกค้า 2 รุ่น

เจ้าของธุรกิจเลือดใหม่ – รู้เคล็ดลับในการสืบต่อธุรกิจในแบบของตัวเอง และการบริหารงบประมาณและเวลา

เจ้าของธุรกิจรุ่นบุกเบิก – ทำความเข้าใจลูกหลาน ด้วยหลักการรู้เขา รู้เรา

กำหนดการ

13.00     ลงทะเบียน พร้อมรับผลิตภัณฑ์ Super Lock Snack Box จาก Micron Ware

             โดยเชฟฮูโต๋ Top Chef Thailand

13.30     เริ่มกิจกรรม

              Q & A 

16.30     จบกิจกรรม

*กิจกรรมดำเนินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

หมายเหตุ

   1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์

   2. จอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณธรีรัชต์ ทรัพย์ศรีทอง Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok              

Email: tsa@jacobjensen.com

-----------------------

Panel Discussion/Case Study Sharing "Collaboration of Thai Brand and World Class Design Studio for Global Expansion"

7 November 2019 / 13.00 - 16.30 hrs.

Auditorium, M Fl., TCDC Bangkok, The Grand Postal Building

Creative Economy Agency (Public Organization) in collaboration with Micron Ware, Jacob Jensen Design (reputable Danish design studio), and King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) organize a panel discussion and exchange of experience activity on product development and how to make brand grow in the international market. The representatives from the 3 parties will share their experiences in this project. This panel discussion will take you to the perspective of both Thai and international designers, the limitations & challenges in the project, and how to overcome the unexpected obstacles of this cooperation until the project completion. 

Target audience

Designers: Get insight of brand building, how to understand 2 generations of customers

New generation entrepreneurs: learn the tricks for succession family business in your own way, and budget and time management

First generation of business owners: understand the trend of the new generation customers.

Schedule

13.00      Registration and complimentary Micron Ware's Super Lock Snack Box

              from Chef Huto, Top Chef Thailand

13.30      Panel discussion

              Q&A 

16.30      End of the activity

Remarks

  1. Please reserve your seat in advance via online reservation. 
  2. Car parking is available at CAT building with 20 baht/hour fee. 

-----------------------

About the speakers

Sébastien Maleville

นักออกแบบระดับนานาชาติและนักท่องเที่ยว เขาผสมผสานความชื่นชอบในงานออกแบบ การท่องเที่ยว และความรู้ ผ่านการเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ นักออกแบบเชิงอุตสาหกรรม และผู้ให้ความรู้ทั้งในยุโรปและเอเชีย เขาทำงานออกแบบร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ลูกค้า และนักเรียนเพื่อสร้างโซลูชันการออกแบบโดยคำนึงจากคุณค่า ความเอาใจใส่ และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ เขาจัดอบรมและให้คำปรึกษานักออกแบบรุ่นใหม่ที่ Jacob Jensen Design l KMUTT

Sébastien Maleville is an international designer & traveler. He combines his passions for design, travel and knowledge through his roles as Creative Director, Industrial Designer and educator through Europe and Asia. He is a diplomat of design who works with local communities, clients and students to create great design solutions based on values, empathy and a continuous strive for excellence. Sebastien trains and mentors young generations of Thai designers at Jacob Jensen Design | KMUTT Bangkok.

พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนอกจากจะเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และนักออกแบบแล้ว เขายังเป็นผู้ริเริ่มโปรเจ็คต์ความร่วมมือกับ Jacob Jensen Design สตูดิโอออกแบบชื่อดังจากเดนมาร์กเพื่อจัดโครงการฝึกฝนและให้คำปรึกษานักศึกษาออกแบบไทยรุ่นใหม่ ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงและการเรียนรู้แบบบูรณาจากการทำงานจริง

Pornthep Chatpinyakoop is an expert in human-centered design. Apart from being a lecturer at King Mongkut University of Technology Thonburi (KMUTT) and a designer, Pornthep initiated a collaboration project with the famous Danish design studio, Jacob Jensen Design, to provide an apprenticeship program and mentor young Thai design students by applying knowledge in real-life situation and work-integrated learning.

อัญญาภา อัตตะศิริ 

นักออกแบบแบรนด์และออกแบบกราฟิก เกิดในภาคเหนือของไทย แต่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนวิธีคิดและการออกแบบแบบสแกนดิเนเวีย ทำให้เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ โดยการรวมเอาการออกแบบและวิธีคิดแบบไทยผสมผสานกับความมินิมอลในงานออกแบบแบบสแกนดิเนเวีย จนเกิดเป็นผลงานในครั้งนี้

Born in Northern Thailand, Anyapha Attasiri - a branding and graphic designer, was educated and learned Scandinavian thinking and design methodology. She is the person behind the success of the project by incorporating Thai know-how with Scandinavian minimal design.

พลาวุฒิ เจริญจิตมั่น

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Micron Ware และทายาทผู้ก่อตั้งบริษัท เขาเป็นหนึ่งในอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโปรเจ็คต์นี้ ซึ่ง Micron Ware มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้านและที่อยู่อาศัยชั้นนำที่เน้นการออกแบบและการใช้งานจริง นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่แบรนด์อย่าง Micron Ware และแบรนด์ลูกได้สร้างชื่อทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

Plawooth Charoenchitmun, Business Development Manager of MICRON WARE and the son of the company’s founder, is one of the team member behind the success of the project. By taking this journey, MICRON WARE aims to become the leading Home and Living product company focusing on both design and functionality, and above all register MICRON WARE brand and its sub-brands as a proud Thai brand with international appearance in both local and overseas target customers.

---------------------

For more information, please contact Ms. Tareerat Sapsrithong, Jacob Jensen Design|KMUTT Bangkok, Email: tsa@jacobjensen.com