image

Create VR App for Beginner | เริ่มต้นเส้นทางนักสร้างคอนเทนต์ผ่าน VR

TCDC Commons IDEO Q Chula - Samyan

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Create VR App for Beginner | เริ่มต้นเส้นทางนักสร้างคอนเทนต์ผ่าน VR"

วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2562 | เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน


รับสมัคร 16 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน โดยการสนับสนุนจาก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้สนใจการออกแบบ ผู้สนใจการสร้างภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเรียนรู้การออกแบบภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจการสร้างภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ผ่านแอปพลิเคชัน ไม่จำกัดอายุ 
เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนรู้การสร้าง VR 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
 เวลา 10.00 – 18.00 น.

 

จำนวนผู้เข้าร่วม
เปิดรับผู้เข้าร่วม 16 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม) 
โดยผู้เข้าร่วมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในกิจกรรม และต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

 1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างดี แต่ไม่จำเป็นต้องเขียน code ได้
 2. มีความรู้และใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop หรือความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบอื่นๆ 
 3. มีการลงโปรแกรมระหว่างกิจกรรม โปรดเตรียมพื้นที่ใน Drive คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับโปรแกรมที่ต้องติดตั้งเพิ่ม 
 4. เมื่อจบกิจกรรม VR ที่เขียนขึ้นจะมีทดสอบใน ระบบปฏิบัติการ Android
 5. กรุณานำโทรศัพท์และสาย Data USB มาในวันกิจกรรมด้วย
 6. ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

วิทยากร
คุณขวัญ ฐายา

 

เนื้อหาในการจัดกิจกรรม

10:00 น.”ทําไมเทคโนโลยี VR เป็นเรื่องที่ ไม่ควรมองข้าม”

 • VR ตอบสนองจิตนาการในโลกยุคดิจิตัลอย่างไร
 • เทคโนโลยี VR ถูกใช้ในวงการไหนบ้าง
 • แพลตฟอร์ม VR จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างไร
 • แนวทางการสร้างคอนเทนต์ VR มีอะไรบ้าง
 • ทักษะที่ 7 จําเป็นของนักสร้างคอนเทนต์ VR

 12:00 : พักทานอาหาร 

13.00 : พบปะพูดคุยทําความรู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์

13:00  : โปรแกรมที่ สนับสนุนการสร้าง App VR

 • Photo Shop – ทําภาพโปร่งแสง
 • 3D – สร้างวัตถุสามมิติ
 • Unity 3 d – โปรแกรมหลักสําหรับสร้างสภาพแวดล้อมในโลกเสมือน
 • NVIDIA Code work – ตัวเสริมที่ ช่วยแปลงค่าจากคอมไปมือถือ
 • JAVA 8 U 211 – ตัวแปลงค่า
 • การติดตั้งโปรแกรมและการรันไฟล์ APK

14:00 : เตรียมไฟล์งาน

 • แนวทางการเขียนผังงาน
 • เตรียมไฟล์ภาพ
 • เตรียมไฟล์เสียง

15:00  : พักทานของว่าง มีอาหารว่างในระหว่างกิจกรรม 
15:15  : สร้างอาณาจักร

 • การใส่ตัวช่วย Standard Asset
 • การสร้าง พื้นดิน, ภูเขา, แม่น้ำ, ท้องฟ้า, ต้นไม้ 16:00 : การสร้างคอนเทนต์ที่ เตรียมไว้
 • สร้างโฟล์เดอร์เพื่อจัดระเบียบ
 • การสร้างปุ่มเสียง
 • การใส่ข้อความระบุประเภท
 • ส่งงานเข้า Prefab

17:00 : แนวทางการตลาด App VR mobile

 • การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์
 • ช่องทางการโปรโมตแอปพลิเคชัน
 • การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา - สามย่าน 
เวลาทำการ 10.30 - 21.00 น. อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
02-1085886

จอดรถได้ฟรี 2 ชั่วโมง (ประทับตราจอดรถที่เจ้าหน้าที่)
ค่าจอดรถชั่วโมงละ 50 บาท