image

เวิร์กช็อป “D.I.Y. Activity with Rubber Paint”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เวิร์กช็อป “D.I.Y. Activity with Rubber Paint

6 สิงหาคม – 29 กันยายน 2562 / 10.30 - 16.30 น. (ปิดวันจันทร์) 

Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพ ฯ

ค่าธรรมเนียมในการเข้า TCDC กรุงเทพฯ จำนวน 100 บาท/คน

พิเศษสำหรับสมาชิก TCDC เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (Material & Design Innovation Center) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชวนทุกท่านเข้าร่วมเวิร์กช็อป “D.I.Y. Activity with Rubber Paint” เพ้นท์ลวดลายต่างๆ ลงบนกระเป๋า ด้วยนวัตกรรมสีน้ำยางพาราแปรรูป สีอเนกประสงค์จากน้ำยางพาราธรรมชาติที่ปลอดภัยไร้สารพิษ นวัตกรรมสีน้ำยางพาราแปรรูปนี้สามารถใช้ระบายหรือวาดภาพได้ไม่แตกต่างจากสีทั่วไป และยังใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับน้ำยางพาราที่พบได้ในภาคใต้ ด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ หลังจากจบเวิร์กช็อป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำผลงานกลับบ้านได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*อุปกรณ์สำหรับเวิร์กช็อปมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนและรับกระเป๋าผ้า 1 ใบ/คน ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 2 Material & Design Innovation Center 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมตามจำนวนของอุปกรณ์

หมายเหตุ

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ โดยไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
  2. จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 254