image

CEA FORUM 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

(For English, please scroll down)

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

CEA FORUM เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับ  

CEA FORUM 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 3 ด้าน คือ การจัดทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับธุรกิจและชุมชนนักสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

CEA FORUM 2019 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักดังนี้

 1. Creative Forum เวทีเพื่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จาก 3 องค์ประกอบหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  • Creative Economy Forum: พบกับผู้แทนหน่วยงานรัฐจากประเทศสิงคโปร์ เอสโตเนีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  • Creative District Forum: เวทีสำหรับนักนโยบายและนักสร้างสรรค์ที่จะมาการแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในเมือง และย่านต่างๆ จากทั่วโลก
  • Creative Business Forum: เวทีสำหรับนักคิดและภาคธุรกิจที่มาแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
 1. Creative Roundtable การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการต่อยอดความรู้สู่ภาคปฏิบัติและการสร้างโอกาสในการร่วมมือในอนาคต 
  • The Pioneer: เวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแนวหน้าในการนําความคิดสร้างสรรค์เข้ามาปรับปรุงบริการภาครัฐ
  • (Re) Thinking Design: เวทีแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Design Thinking เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  • Creative Hub: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการกิจกรรม และพื้นที่ในรูปแบบของ Co-working space  เพื่อให้เกิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์
 1. Creative Event เวทีนำเสนอแนวคิดและผลงานที่สะท้อนศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “New Boundary of Creative Things: ศักยภาพและโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย” จำนวน 10 นักสร้างสรรค์ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ

กำหนดการ

15-16 สิงหาคม 2561: Creative Forum

15 สิงหาคม 2562 

 

Creative Economy Forum

สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง

https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-forum

13.00-14.00 น.

ลงทะเบียนและพิธีเปิดงาน CEA FORUM 2019 

14.00-14.45 น.

การบรรยาย “ทำอย่างไรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเอสโตเนียถึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด?” โดย อนู-มาจา ปัลลอก ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรมประเทศเอสโตเนีย

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

14.45-15.30 น.

การบรรยาย “แผนพัฒนาศิลปะของสิงคโปร์: ความเป็นเลิศที่เป็นแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงประชาชน” โดย เคนเนท กว๊อก ผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนและการมีส่วนร่วม สภาศิลปะแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

16.00-16.45 น. 

การบรรยาย “สาธารณรัฐอินโดนีเซียขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้อย่างไร?” โดย เค. จานดรา เนการา ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

16 สิงหาคม 2562 

 

Creative District Forum & Creative Business Forum

สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง

https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-District

11.00-11.45 น.

การบรรยาย “การก่อร่างเขตธุรกิจสร้างสรรค์ในลอนดอน”  โดย ไอด้า เอสโพสิโต ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการครีเอทีฟธิงค์กิง กลุ่มพัฒนาเขตธุรกิจสร้างสรรค์ย่านทอตแนม ภายใต้โครงการเขตธุรกิจสร้างสรรค์ในลอนดอน

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

11.45-12.30 น.

การบรรยาย “จุดกำเนิดงานออกแบบสมัยใหม่ของจีน:การปฏิรูปและความพร้อมของนโยบาย” โดย ดีนี หวัง ผู้จัดการการสื่อสาร สมาคมส่งเสริมการออกแบบเมืองเชินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

14.00-14.45 น.

การบรรยาย “การสร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์เหนือระดับ” โดย อู้ พหลโยธิน ประธานบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

*บรรยายเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

14.45-15.30 น.

การบรรยาย “ไลน์: นวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับชีวิตประจำวัน” โดย แดน ศรมณี ผู้อำนวยการ โกลบอลแบรนด์ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ คอนเทนท์ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

*บรรยายเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

16.00-16.45 น.

การบรรยาย “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับสร้างนวัตกรรม” โดย กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หัวหน้าทีม SCB 10X ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

*บรรยายเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

17 สิงหาคม 2562: Creative Event

17 สิงหาคม 2562

 

Creative Event

สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง

https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-Creative-Event

13.00-18.00 น. 

 

New Boundary of Creative Things: ศักยภาพและโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

การนำเสนอแนวคิดและผลงาน โดย 10 นักสร้างสรรค์ตัวแทน กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  การออกแบบ x สิ่งพิมพ์: นนทวัฒน์ เจริญชาศรี แห่ง DUCTSTORE ดีไซน์กูรู ผู้ผสมผสานงานออกแบบ ศิลปะ และสิ่งพิมพ์

  อาหาร x การตกแต่งภายใน: ศุภรัตน์ ชินะถาวร แห่ง party/space/design นักออกแบบร้านอาหารที่พาไทยไปคว้ารางวัลบนเวทีโลก

  ศิลปะ x แฟชั่น: ประภากาศ อังศุสิงห์ แห่ง Hook's โดย Prapakas นักออกแบบแฟชั่นผู้ถ่ายทอดความเป็นไทยในรูปแบบสากล

  กีฬา x ดิจิทัล: จิรยศ เทพพิพิธ แห่ง INFOFED โอกาสของชาติจากกีฬาอีสปอร์ต

  แฟชั่น x การออกแบบผลิตภัณฑ์: อังสนา พวงมะลิต แห่ง Greyhound แบรนด์ไทยผู้ร่วมสร้างสรรค์คอลเลกชั่นระดับโลก

  ศิลปะ x ชุมชน:ชยารพ บุรพัฒน์ แห่ง Assajan Collective การแสดงที่เชื่อมโยงชุมชนและวัฒนธรรม 

   การสร้างสรรค์ x ชุมชน: Lido Connect ปรากฎการณ์เชื่อมต่อศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้พลิกโฉมหน้าวงการสร้างสรรค์ของไทย

  ดาราศาสตร์ x การกระจายเสียง: ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน และกรทอง วิริยะเศวตกุล แห่ง spaceth.co จากเด็กมัธยมสู่บล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามในทุกๆ วัย

  นักพฤษศาสตร์ x ศิลปะจัดวาง: ตุณ ชมไพศาล และวิศทา ด้วงวงศ์ศรี แห่ง PHKA สองนักจัดดอกไม้ เจ้าของแนวคิดการใช้งานมาก่อนความสวยงาม

  มัลติมีเดีย x การแสดง: เรืองฤทธิ์ สันติสุข แห่ง DuckUnit สตูดิโอออกแบบที่สร้างให้แสงเป็นมากกว่าตัวประกอบของงาน

*ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย

19-20 สิงหาคม 2562: Creative Roundtable

19 สิงหาคม 2562 | 10.30-12.30 น.

 

Creative Roundtable

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง 

https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-19-AUG-2019-ThePioneer

The Pioneer เวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแนวหน้าในการนําความคิดสร้างสรรค์มาปรับปรุงบริการภาครัฐ 

 1. “มิติใหม่รถไฟเพื่อการท่องเที่ยว” โดย อดิศร สิงหกาญจน์ วิศวกรกำกับการกองโครงการและวางแผน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 2. “ประสบการณ์ที่ดีจากส่วนสนับสนุนของโรงพยาบาลรัฐ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อร่าม โรจนสกุล บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. “GOV LAB แนวคิดใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ” โดย โชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 4. “เส้นทางปรับปรุงบริการหนังสือเดินทาง” โดย ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 5. “ป้ายรถเมล์ใหม่เพื่อการสื่อสาร” โดย สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการเสวนาโดย วีร์ วีรพร สมาคมเรขศิลป์แห่งประเทศไทย (THAIGA)

*ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย

19 สิงหาคม 2562 | 14.00-16.00 น.

 

Creative Roundtable

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง 

https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-19-AUG-2019-ReThinkingDesign

(Re) Thinking Design 

เวทีแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Design Thinking เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 1. ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FiF DESIGN Studio
 3. แพร ภิรมย์ ที่ปรึกษากลยุทธ์ความยั่งยืน

ดำเนินการสนทนา โดย พิเศษ วีรังคบุตร อาจารย์ประจำวิชา "Design Across Borders" แห่ง Stanford d.school

*ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย

20 สิงหาคม 2562 | 10.30-12.30 น.

 

 

Creative Roundtable

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง 

https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-20-AUG-2019-Creative-Hub

Creative Hub 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการกิจกรรม และพื้นที่ในรูปแบบของ Co-working space  เพื่อให้เกิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์

 1. วิวัฒน์ ภักดีธรรมาภรณ์
  PINN Creative Space (กรุงเทพมหานคร) 
 2. ปรินท์ สารสิน
  Glowfish Offices (กรุงเทพมหานคร)
 3. ยิปซี จันทร์เพ็งเพ็ญ
  สกลเฮ็ด (จังหวัดสกลนคร) 
 4. ดร.จเร สุวรรณชาต
  คิด+ดี ศูนย์การเรียนรู้สงขลา (จังหวัดสงขลา)  
 5. ธีรวุธ กล่อมแล้ว
  Gingerbread House Gallery (จังหวัดแพร่) 

ดำเนินการเสวนา โดย ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย)

*ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency : CEA จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

CEA เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดและเติบโตด้วยการจัดหาทรัพยากรความรู้และโอกาสในการพัฒนานักสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในระดับสากล

ติดต่อ    

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

1160  ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงาน : (66) 2 105 7441 แฟกซ์ : (66) 2 105 7450

เวลาทำการ : เวลา 09.30 – 17.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

----------------------------------------

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 August 2019

At Thailand Creative & Design Center Bangkok (TCDC Bangkok), The Grand Postal Building, Charoenkrung Road

A platform to exchange knowledge and share movements on the development of the creative economy policy that leads to development of creative district for business purpose, fostering the creative community and promoting creativity for enhancement of competitiveness.

The very first CEA FORUM 2019 is held on the occasion of one year anniversary of founding the Creative Economy Agency (Public Organization): CEA to provide knowledge on 3 aspects of development of the creative economy: creative economy policy formulation, creative district development for business and creative community and advocating creativity in business sector. Three main events under the CEA Forum 2019 are as follows: 

 1. Creative Forum: Platform to share knowledge and experience on 3 core elements of the creative economy  
  • Creative Economy Forum: Session by government agencies from Singapore, Estonia and the United Arab Emirates to present creative policy to drive forward the development of economy and society.
  • Creative District Forum: Platform to share experience on the development of creative city and creative district. 
  • Creative Business Forum: Platform for thinkers and business sector to share their visions and experiences in organization and business development by creativity. 
 1. Creative Roundtable: Roundtable meeting to put knowledge into practice and build future collaboration.  
  • The Pioneer: Platform for government agencies who are the leaders in applying creativity to improve public services.
  • (Re) Thinking Design: Experience sharing from collective of experts who engage design thinking tool to enhance business and organization.

  • Creative Hub: Experience sharing from government and public sectors who actively manage activities and co-working spaces as part of the development of the creative district.
 1. Creative Event: Platform to present ideas and creative works under the theme “New Boundary of Creative Things” by 10 creators from arrays of creative industries. 

Timetable

15-16 August 2019

15 August 2019  

 

Creative Economy Forum

Location: Function Room, 4 Fl., Front Building, TCDC Bangkok

Reservation:

https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-forum

13.00-14.00 

Registration & CEA Forum 2019 Opening Ceremony 

14.00-14.45 

Lecture “How Estonian Creative Industry Grows so Fast?” by Ms. Anu-Maaja Pallok, Advisor on Creative Industries, Ministry of Culture, Estonia

*Conducted in English with Thai translation

14.45-15.30 

Lecture “Singapore Arts Plan: Excellence that Inspires People and Connects Communities” by Kenneth Kwok, Assistant Chief Executive, Planning and Engagement, National Arts Council, Singapore

*Conducted in English with Thai translation

16.00-16.45 

Lecture “How to drive creativity through Indonesian value creation?” by K.Candra Negara, Director of International Relations, Indonesian Agency for Creative Economy

*Conducted in English with Thai translation

16 August 2019 

 

Creative District Forum & Creative Business Forum

Location: Function Room, 4 Fl., Front Building, TCDC Bangkok

Reservation

https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-District

11.00-11.45 

Lecture “London Creative Enterprise Zones” by Aida Esposito, Founder and Director of Creative Thinking,  Tottenham Creative Enterprise Zone under the London Creative Enterprise Zones programme

*Conducted in English with Thai translation

11.45-12.30 

Lecture “Birthplace of China’s Modern Design: Reform & Opening up Policy” by Dini Wang, Communication Manager, Shenzhen City of Design Promotion Association, People’s Republic of China

*Conducted in English with Thai translation

14.00-14.45 

Lecture “Brand Building Through Luxury Experience” by Ou Baholyodhin, Chief Creative Officer, Sansiri PCL.

*Conducted in Thai with English translation

14.45-15.30 

Lecture “Between the LINE: Beyond the Innovation for Daily Life” by Dan Zonmani, Global Brand Lead at LINE Corporation, Director of Contents Business and Marketing at LINE Thailand

*Conducted in Thai with English translation

16.00-16.45 

Lecture “Design Thinking for Innovation” by Kaweewut Temphuwapat, Head of SCB 10X, The Siam Commercial Bank PCL.

*Conducted in Thai with English translation

17 August 2019: Creative Event

17 August 2019

 

Creative Event

Location: Function Room, 4 Fl., Front Building, TCDC Bangkok

Reservation

https://www.zipeventapp.com/e/CEA-forum-Creative-Event

13.00-18.00  

 

New Boundary of Creative Things

A success story of 10 cross-disciplinary creators to engage new experiences. 

  Design x Publishing: DUCTSTORE 

  Food x Interior:  Party/Space/Design

  Fashion x Art: Hook's by Prapakas

  Sport x Digital: INFOFED

  Fashion x Product Design: Greyhound

  Art x Community: Assajan Collective

  Creative x Community: Lido Connect

  Astronomy x Broadcasting: spaceth.co

  Florist x Art installation: PHKA

  Multimedia x Performance: DuckUnit

*Conducted in Thai

19-20 August 2019: Creative Roundtable

19 August 2019 | 10.30-12.30 

 

Creative Roundtable

Location: Auditorium, M Fl., Front Building, TCDC Bangkok

Reservation

https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-19-AUG-2019-ThePioneer

The Pioneer 

A platform for government agencies who are the leaders in applying creativity to improve public services.

 1. “New Horizon of Travel Train” by Adisorn Singhakarn, Engineer in Charge of Project and Planning Division, State Railway of Thailand
 2. “Excellent Experience from Government Hospital Support” by Professor Emeritus Dr. Aram Rojanasakul, RFS Company Limited, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 3. “GOV LAB: New Thinking for Governance Development” by Chotima Sanguanphan Vejporn, Public Sector Development Officer and Director of Innovation Development-oriented International Cooperation Group, Office of the Public Sector Development Commission (OPDC)
 4. “Journey of Improving Passport Service”  by Chatri Archjananun, Director-General of the Department of Consular Affairs 
 5. “New Communicative Bus Stop” by Transportation Office, Traffic and Transportation Department, Bangkok Metropolitan Administration

Moderator: Wee Weeraporn, Thai Graphic Designers Association (ThaiGa)

*Conducted in Thai

19 August 2019 | 14.00-16.00 

 

Creative Roundtable

Location: Auditorium, M Fl., Front Building, TCDC Bangkok

Reservation

https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-19-AUG-2019-ReThinkingDesign

(Re) Thinking Design 

Experience sharing from collective of experts who engage design thinking tool to enhance business and organization.

 1. Asst. Prof. Dr. Chujit Treerattaphan, Associate Dean for Research School of Architecture and Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
 2. Phongsathorn Laiad-on, Founder, FiF DESIGN Studio
 3. Prae Piromya, Sustainability Expert

Moderator & Speaker: Piset Virankabutra, Lecturer of "Design Across Borders", Stanford d.school

*Conducted in Thai

20 August 2019 | 10.30-12.30 

 

Creative Roundtable

Location: Auditorium, M Fl., Front Building, TCDC Bangkok

Reservation

https://www.zipeventapp.com/e/Creative-Roundtable-20-AUG-2019-Creative-Hub

Creative Hub 

Experience sharing from government and public sectors who actively manage activities and co-working spaces as part of the development of the creative district.

 1. Wiwat Phakdeethammaporn, PINN Creative Space (Bangkok)
 2. Parin Sarasin, Glowfish Offices (Bangkok)
 3. Gypsy Janpengpen, Sakonhed (Sakonnakhon)
 4. Jaray Suwannachart, Kid+Dee Cultural Co-Working Space (Songkhla)
 5. Teerawut Klomlaew, Gingerbread House Gallery (Phrae)

Moderator: Dr. Patcharawee Tunprawat, Head of Arts and Creative Industries, British Council Thailand

*Conducted in Thai

About Creative Economy Agency (Public Organization)

Creative Economy Agency (Public Organization): CEA is established under the government gazette on establishing the Creative Economy Agency (Public Organization) 2017 which was effective from 14 August 2018 onwards. Under the supervision of the Office of the Prime Minister, CEA is tasked with advancement of the creative economy in Thailand by collaborations with public and private sectors in order to drive forward the creative economy policy in parallel with developing the creative district and the creative industry. Consequently, entrepreneurs, designers and creative workforce in central and regional Thailand are equipped with resources and opportunities; collaborations between the creative industries and the real sector are encouraged for the advancement of the Thai products and services on the international market.

Creative Economy Agency (Public Organization)

1160 The Grand Postal Building, 2nd Floor,

Charoenkrung road, Bangrak, Bangkok 10500

Office: (66) 2 105 7441 Fax: (66) 2 105 7450

Office Hours: 9.30 – 17.30 hrs. (Monday - Friday)

---------------------------------