image

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking in Life LAB ครั้งที่ 2

TCDC Commons IDEO Q Chula - Samyan

 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking in Life LAB ครั้งที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 | 13.00 น. – 17.00 น.

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน

 รับสมัคร 20 คน

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กลับมาอีกครั้งกับ Visual Thinking in Life Lab !!!

เปิดลงทะเบียน วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน โดยการสนับสนุนจาก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)  
ขอเชิญเพื่อการเรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่ ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย ศึกษาเครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

 

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

          นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา พนักงานบริษัทหรือบุคคลที่มีความสนใจการออกแบบ การกระบวนการด้าน visual thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่ง เพียงแค่เขียนลายเส้นง่ายๆ เพื่อสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพได้

 

วันและเวลา

          วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

          เวลา 13.00 – 17.00 น.

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

          เปิดรับผู้เข้าร่วม 20 คน

          ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

          โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 20 คน ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.zipeventapp.com/e/Visual-Thinking-in-Life-LAB-2

 

วิทยากร

คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ และทีม BlackBox

ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (BlackBox) นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

 

เนื้อหากิจกรรม

          ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ภาพวาดง่ายๆ สามรูปแบบหลัก

  • Visual Note-taking จับประเด็นจากการฟังหรืออ่านเนื้อหา ออกมาเป็นภาพง่ายๆ
  • Visual Aid for Communication พูดเล่าเรื่องหรือพูดสื่อสารประกอบการใช้ภาพ เพื่อช่วยให้สมาชิกทีมเข้าใจง่าย
  • Visual Facilitation in Group Discussion ใช้ภาพง่ายๆช่วยให้วงคุยเข้าใจประเด็น – สร้างไอเดียใหม่-ได้ข้อสรุปสู่การปฏิบัติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน 10.30 – 21.00 น. ปิดวันจันทร์