image

Creative workshop : Be an Entrepreneur, Be yourself โดย Base Playhouse

TCDC เชียงใหม่

กิจกรรม Creative Career 2019 ตอน Young work ภาคเหนือ

13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC เชียงใหม่)

ขอนำเสนอ

อยากลอง Young ต้องได้ลอง

CREATIVE WORKSHOP

กิจกรรมเวิร์กช็อปเข้มข้นเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดและการทำงาน ที่จำเป็นงานสร้างสรรค์ เพิ่มโอกาสฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงานจริง จากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริง ที่มาพร้อมคอนเน็กชั่นจริงด้วย

 

Be An Entrepreneur. Be Yourself

โดย Base Playhouse

เวิร์กช็อปในรูปแบบ Activity-BASE playhouse ที่ใช้เกมสนุกๆ เป็นสื่อการสอนในการปูพื้นฐานทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจแบบเบื้องต้นโดยไม่ต้องสนตำราแบบเดิมๆ จากผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบเกมการเรียนรู้ด้านผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21!

BASE playhouse

โรงเรียนแนวใหม่ที่ใช้เกมการเรียนรู้และสื่อการสอนรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ในแบบของตัวเอง เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่ และสร้างทางเดินเฉพาะของตัวเองได้อย่างชัดเจนและไม่ต้องหลงทาง

วิทยากรในกิจกรรมนี้ คือ เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ CEO & Co-Founder BASE playhouse นักออกแบบเกมการเรียนรู้ด้านผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21 และ ภีศเดช เพชรน้อย  Co-Founder BASE playhouse นักออกแบบการสอนด้าน Business Innovation

รอบที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 รอบเช้า เวลา 10:30 - 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 10.00-10.30 น.) 

รอบที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00-17.00 (ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น.)                                              

รอบที่ 3 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 รอบเช้า เวลา 10:30 - 12.00 (ลงทะเบียนเวลา 10.00-10.30 น.)

รอบที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00-17.00 (ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น.)

 

ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC เชียงใหม่)
30 คน ต่อรอบ / ไม่เสียค่าใช้จ่าย