image

Creative workshop : The Citizen-centric Design Framework โดย SATARANA

TCDC เชียงใหม่

กิจกรรม Creative Career 2019 ตอน Young work ภาคเหนือ

13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC เชียงใหม่)

ขอนำเสนอ

อยากลอง Young ต้องได้ลอง

CREATIVE WORKSHOP

กิจกรรมเวิร์กช็อปเข้มข้นเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดและการทำงาน ที่จำเป็นงานสร้างสรรค์ เพิ่มโอกาสฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงานจริง จากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริง ที่มาพร้อมคอนเน็กชั่นจริงด้วย

 

The Citizen-centric Design Framework Workshop
โดย SATARANA

สำหรับ Young ที่สนใจประเด็นสังคมและอยากให้กระบวนการออกแบบมาช่วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขอชวนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้กระบวนการออกแบบโดยมีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง จากคนทำงานตัวจริงที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชิงโครงสร้าง ในเวิร์กช็อปนี้ Young ทั้งหลายจะได้ทดลองใช้กระบวนการ Citizen-centric Design เพื่อพัฒนาต้นแบบสำหรับแก้ไขปัญหาที่เมืองของตัวเองเผชิญอยู่

.

SATARANA

คือเครือข่ายภาคประชาสังคมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงชุมชนและเมืองจากฐานราก เพื่อเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมทั้งกายภาพและการเมือง ผ่านกระบวนการทำงานที่มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อยกระดับอำนาจในการตัดสินใจของผู้คนในเมือง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

.

วิทยากรในกิจกรรมนี้ คือ วิภาวี กิตติเธียร ผู้ก่อตั้งและบริหารกิจการเพื่อสังคม ในประเด็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เป็นทางเลือกของทุกคน และ ธรณ์เทพ เดือนวะชาติ

ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการเครือข่ายที่ประสบการณ์งานออกแบบบริการแบบ Inclusive Business

รอบที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:30 - 12.00 น. และ  เวลา 13.00-17.00 

รอบที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 และ เวลา 13.00-17.00                                      

 

ณ ห้องฟังก์ชั่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC เชียงใหม่)
30 คน ต่อรอบ / ไม่เสียค่าใช้จ่าย