image

กิจกรรมเวิร์กช็อป “เริ่มธุรกิจจาก ‘แก่น’ : Branding & Identity Design”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

****ขออภัย ขณะนี้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมเต็มแล้ว****

แต่ท่านสามารถรับชม Facebook Live ได้ทางเพจ Change SMEs

ตามวันและเวลาของกิจกรรม

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

เริ่มธุรกิจจาก "แก่น": Branding & Identity Design

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-17:00 น.

Auditorium ชั้น M TCDC กรุงเทพฯ


         การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การตั้งชื่อ ทำโลโก้ ทำบรรจุภัณฑ์ หรือการสื่อสารสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียเท่านั้น แบรนด์ที่แท้จริงจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มี ‘อัตลักษณ์’ ของเจ้าของกิจการ และนำทักษะการ ‘ออกแบบ’ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการหลอมรวมความเป็นแบรนด์ให้แตกต่างไม่ซ้ำใคร (uniqueness) จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้แบรนด์อยู่รอดและยั่งยืน  ส่งผลถึงสภาพคล่องที่ดีให้เศรษฐกิจไทยต่อไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงขอเชิญ SMEs ไทยที่ กำลังเริ่มธุรกิจ หรือผู้ที่มีความต้องการอยากสร้างแบรนด์ให้ไปนั่งในใจผู้บริโภค ร่วมการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อ...

1. ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า Branding / Brand Identity และ Identity Design คืออะไร
2. เข้าใจความสำคัญของกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์ (Identity Design) จาก Passion ของเราเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
3. เห็นจุดบอดของการทำแบรนด์แบบเดิมๆ
4. รู้แนวทางในการออกแบบแบรนด์
5. รู้วิธีการทำแบรนด์ที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางใหญ่และการประกอบกิจการเพื่อสังคม
6. รู้เกณการฑ์ตัดสินใจเลือก นักออกแบบ (Designer) ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

วิทยากร

คุณ ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ  ตำแหน่ง Managing & Design Consulting Director D'Alchemy Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้ามากกว่า 20 ปี 

"ผู้เข้าร่วมไม่จำป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Brand ขอแค่คุณมีความ ‘อยาก’ ที่จะค้นหาตัวตน พร้อมที่จะเรียนรู้ รักในการออกแบบสิ่งใหม่ และอยากจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านธุรกิจ การตลาด

 

...............................................................

การจอดรถ

-รถส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท
-รถจักรยานยนต์ จอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 7425, 02 105 7430 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 (ตามเวลาทำการ)