image

การเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

การเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 / 13.30 - 16.00 น.

ห้อง Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

รับสมัครจำนวน 80 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จากเซรามิกดั้งเดิมที่เป็นเพียงภาชนะหรือเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันเซรามิกได้ถูกพัฒนาและนำไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ จนเราคาดไม่ถึงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเซรามิกรอบตัวเรา ที่นำเสนอผ่านการประยุกต์ใช้วัสดุ High Performance Ceramic ในงานออกแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกเทียม ของตกแต่งบ้าน อาคารบ้านเรือน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมยานอวกาศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังเห็นถึงความสำคัญของวัสดุ High Performance ceramic และการออกแบบ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรรมของวัสดุเข้ามามีบทบาทสำคัญ

การเสวนาครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การทำความรู้จักกับเซรามิก นวัตกรรมเซรามิกรอบตัวเรา การเลือกใช้วัสดุเซรามิกกับการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับบริษัทผู้ผลิต และการสร้างแบรนด์ด้วยวัสดุนวัตกรรมเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หัวข้อการเสวนา

  1. เซรามิกคืออะไร? และนวัตกรรมเซรามิกรอบตัวเรามีอะไรบ้าง?
  2. การประยุกต์ใช้วัสดุกับการออกแบบ
  3. การสร้างแบรนด์ด้วยวัสดุนวัตกรรม

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ…..

  1. ผู้ประกอบการ
  2. นักออกแบบ
  3. บุคคลทั่วไป

กำหนดการ

13.00 - 13.30    ลงทะเบียน

13.30 - 15.00    การเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”                       

15.00 - 15.20    Q & A

15.20 - 16.00    Networking session พร้อมรับประทานอาหารว่าง และร่วมชมนิทรรศการ

                        “Master of Materials” 

*หมายเหตุ สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

วิทยากร

นักวิจัยจากหน่วยวิจัยเซรามิกส์จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ดร. กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเซรามิกมาผสมผสานในงานด้านวิศวกรรม และการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำคุณสมบัติที่โดดเด่นของเซรามิกมาพัฒนา สร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่สำคัญในอุตสาหกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่


ปัตมาภรณ์ ธิมากุล

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาเซรามิกสมัยใหม่ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดอุณหภูมิ และนำสิ่งของเหลือทิ้งมาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว จนได้เซรามิกจีโอพอลิเมอร์ ที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

นักออกแบบเซรามิก และ ผู้บริหารธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา “เถ้าฮงไถ่” ” ผู้เป็นทั้งนักบริหาร นักพัฒนา และศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร (สาขาการออกแบบ) ประจำปีพ.ศ.2553

 

ศีลดา เลิศรัตน์

นักออกแบบผู้มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าจากวัสดุเซรามิก บริษัท COTTO(Siam Sanitary Ware Company) ในเครือ SCG

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-7400 ต่อ 254 หรือ 241 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)