image

Workshop Nice to Teach You

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา - สามย่าน

เต็มแล้ว 

เวิร์กช็อป “Nice to Teach You – M>O>V>E> Project”

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 / 13.00 – 17.00 น.

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน

 

รับสมัคร 20 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ด้วยความร่วมมือระหว่าง TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน โดยการสนับสนุนจาก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ M>O>V>E> Project จึงได้เกิดเวิร์กช็อป “Nice to teach you” ในครั้งนี้ เพราะเราเชื่อว่าหลายคนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องสร้าง “First Impression” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ สมัครงาน หรือการคุยเพื่อหวังผลทางธุรกิจ ซึ่งหลายสถานการณ์นั้นสามารถเตรียมตัวเพื่อนำเสนอตนเองได้ แต่เราจะเตรียมการเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นได้อย่างไร? ถ้าถูกซักถามเราจะมีวิธีในการตอบสนองอย่างไร?

 

“Nice to teach you” เป็นเวิร์กช็อปเชิงทดลองที่มุ่งเน้นเรื่องพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ ประชุม หรือนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับคำถาม ตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อมูล ประมวลผล และชักชวนให้สังเกตุพฤติกรรมของผู้ร่วมสนทนา ทั้งในด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรในกิจกรรมนี้มีความแตกต่างทางด้านวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไปจนถึงการตั้งสมมุติฐานและหาความเป็นไปได้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนาตนเองในอนาคต

 

เนื้อหากิจกรรม

  • การบรรยายกึ่งสนทนาและเวิร์กช็อประหว่างวิทยากรและผู้ฟัง
  • ในกิจกรรมนี้ วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะช่วยกันค้นหาการสื่อสารผ่านขอบเขตของการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อสารโดยตรง และอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เป็นช่องทางที่สามารถกระตุ้นความสนใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจจากเนื้อหา (Content) นั้นๆ ผ่านการคำนึงถึงบริบท (Context) ที่เหมาะสม เพื่อแปลงสภาพข้อมูล ไปสู่ประสบการณ์ของการรับรู้ของผู้รับสาร

 

 

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

       นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์เรียนต่อหรือสมัครงาน

       ไปจนถึงคนวัยทำงานที่ต้องนำเสนองานในห้องประชุม

 

         

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

          เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 20 คน ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.zipeventapp.com/e/nicetoteachyou

 

 

วิทยากร

 ปรัชญพร วรนันท์

อาจารย์ นักศิลปะบำบัด และเจ้าของพื้นที่สตูดิโอศิลปะ “PERSONA”

 

ภัทร พรหมมารักษ์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดดิจิทัล “Greyhound Cafe”

 

จักรพันธ์ สุวรรณะบุณย์

นักออกแบบ “Means Design Studio”

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน โทร 02 1085886

เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. ปิดวันจันทร์

Facebook  https://www.facebook.com/COMMONSIDEOQChulaSamyan/