image

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking in Life LAB

TCDC Commons IDEO Q Chula - Samyan

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking in Life LAB

วันอังคารที่ 21 และ พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 | 18.30 น. – 20.30 น.

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน

รับสมัคร 20 คน

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน โดยการสนับสนุนจาก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ขอเชิญชวนทุกท่านมาเข้าคลาสหลังเลิกงาน เพื่อการเรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่ ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น และเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไป ด้วยการศึกษาเครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิด และร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

 

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

          นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา พนักงานบริษัทหรือบุคคลที่มีความสนใจการออกแบบ การกระบวนการด้าน Visual Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่ง เพียงแค่เขียนลายเส้นง่ายๆ เพื่อสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพได้

 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

          วันอังคาร ที่ 21 และ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 (จัดต่อเนื่องจำนวน 2 ครั้ง)

          เวลา 18.30 – 20.30 น.

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

          เปิดรับผู้เข้าร่วม 20 คน โดยผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 ครั้ง

          ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

          โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 20 คน

          ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.zipeventapp.com/e/Visual-Thinking-in-Life-LAB

 

วิทยากร

คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ และทีม Black Box

ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box) นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

 

เนื้อหากิจกรรมตลอดทั้ง 2 ครั้ง

          ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ภาพวาดง่ายๆ 3 รูปแบบหลัก

  • Visual Note-taking จับประเด็นจากการฟังหรืออ่านเนื้อหา ออกมาเป็นภาพง่ายๆ
  • Visual Aid for Communication พูดเล่าเรื่องหรือพูดสื่อสารประกอบการใช้ภาพ เพื่อช่วยให้สมาชิกทีมเข้าใจง่าย
  • Visual Facilitation in Group Discussion ใช้ภาพง่ายๆช่วยให้วงคุยเข้าใจประเด็น – สร้างไอเดียใหม่ - ได้ข้อสรุปสู่การปฏิบัติ