image

งานสัมมนาพิเศษ: กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก Creative Spa & Wellness Thailand 2019

KHUM KHAM International Convention Centre

 

งานสัมมนาพิเศษ : กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

Creative Spa & Wellness Thailand 2019

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ KHUM KHAM International Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสปา เวลเนส นวดไทย และธุรกิจอื่นที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก"

ร่วมเรียนรู้กลยุทธ์เชิงรุกในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก และเจาะกลุ่มตลาดลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นอย่างยั่งยืน

กำหนดการ   

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.        ชมวิดีทัศน์ โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย :
                                Creative Spa & Wellness Thailand 2019

09.15 – 10.30 น.        เสวนา “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจสุขภาพและความงาม : บาหลีโมเดลต่อยอดสู่...ล้านนาโมเดล”
                                (ธุรกิจสปา-นวดไทย-สมุนไพร-ของใช้-ของตกแต่ง)
                                (The New Era of Spa & Wellbeing Business)
                                - ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                - ดร.บังอร เกียรติธนากร ประธานกลุ่มสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
                                - ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

10.45 – 12.00 น.        รุกตลาดด้วยกลยุทธ์ User Experience & Service Design
                                - คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ แบรนด์สปาเวลเนสดาวรุ่งแห่งเอเชีย
                                ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Divana Spa

13.00 – 14.45 น.        Digital Branding for Spa-Wellness Industry:
                                กลยุทธ์ –เทคนิคสร้างแบรนด์ให้ดังเจาะตลาดจีน:
                                ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา-นวด-สปาโปรดักส์-ของตกแต่งในสปา
                                - คุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สบายไทย จำกัด (ศิราสปา)
                                และบริษัท สยาม เอ็กซ์ควิซิท จำกัด (สยาม สปา)
                                รางวัล ASEAN TOP CEO AWARDS 2018

15.00 – 16.30 น.        เจาะพฤติกรรม Customer journey สร้างช่องทางเพิ่มยอดขาย : กรณีตลาดจีน/เอเชีย
                                - คุณฤกษ์บุญ สุวรรณศุข ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-commerce platform
                                My Spa Booking  บริษัท Spa booking จากัด

16.30 – 17.00 น.        ถาม-ตอบ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ

------------------------------------------------

หมายเหตุ : หัวข้อ วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงสมัครสมาชิก สสว. เเละ SME CONNEXT เพื่อสำรองที่นั่งได้เเล้ววันนี้ ที่ https://forms.gle/bzotFc8exMJM6D5M9

ตั้งแต่ วันนี้ - วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม
FB: Creative Spa Thailand
E-mail:creativespa.thailand@gmail.com
ภูเบศ วิทยาสุข / 02 105 7400 ต่อ 134 / pubate.v@cea.or.th
สายศรางค์ อิศรางกูร ณ อยุธยา / 02 105 7400 ต่อ 171 / saisarang.i@cea.or.th