image

Creative Craft Transformation Talk : เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์ Creative Craft

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

Creative Craft Transformation
Talk :
เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์ Creative Craftสถานที่: ห้อง Auditorium ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

วันเวลา: 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น.  

รับสมัคร: 100 ที่นั่งเท่านั้น/ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมอง และเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ Creative Craft ผ่านการบรรยายจากผู้ที่มีความชำนาญในการพัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจกลุ่ม Craft 

การบรรยายแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ 
ช่วงที่ 1:
การบรรยายในหัวข้อ Innovative Craft Trend 2019 และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้เริ่มทำธุรกิจ Craft โดยคุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ช่วงที่ 2:
การบรรยายในหัวข้อ Design & Creativity for Value Creation โดยคุณดุลยพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการบริหาร PDM BRAND

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ Creative Craft และบุคคลทั่วไป

ตารางกิจกรรม

เวลา รายละเอียด
12.30 - 13.15 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณโถงทางเข้าชั้น 1 อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ (Front Lobby) 

13.15 - 13.30 น.

ภาพรวมของกิจกรรม Creative Craft Transformation กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft เพื่อพัฒนา เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

13.30 - 15.00 น.

การบรรยายในหัวข้อ Innovative Craft Trend 2019 และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้เริ่มทำธุรกิจ Craft โดยคุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

15.00 - 15.30 น.

Q & A พร้อมพักรับประทานอาหารว่าง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Creative Craft Transformation กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft เพื่อพัฒนา เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

15.30 - 17.00 น.

การบรรยายในหัวข้อ Design & Creativity for Value Creation โดยคุณดุลยพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการบริหาร PDM BRAND 

17.00 - 17.30 น.

Q&A

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Creative Craft Transformation


วิทยากร

ช่วงที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ Innovative Craft Trend 2019 และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้เริ่มทำธุรกิจ Craft จากมุมมอง ประสบการณ์ และความชำนาญในการพัฒนาผู้ประกอบการของ SACICT โดยคุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)


คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)


ช่วงที่ 2 การบรรยายในหัวข้อ Design & Creativity for Value Creation โดยคุณดุลยพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการบริหาร PDM BRAND


คุณดุลยพล ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการบริหาร PDM BRAND

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น/ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ท่านที่นำรถส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถราคาชั่วโมงละ 20 บาท
ส่วนกิจกรรมไม่มีบัตรจอดรถแจก*

---

*หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Creative Craft Transformation 

สามารถอ่านรายละเอียดของกิจกรรม Creative Craft Transformation คลิกที่นี่ 


---

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
E-mail: cbd@cea.or.th
หรือโทร. 02-105-7428 ต่อ 224, 171, 131, 112 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.)