image

Deflexor 2033 การเปลี่ยนของพาราไดม์ด้านดีไซน์และศิลปะศึกษา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

Deflexor 2033 การเปลี่ยนของพาราไดม์ด้านดีไซน์และศิลปะศึกษา 
โดย สถาบันออกแบบแห่งยุโรป IED


การนำเสนอ Deflexor 2033 ซึ่งเป็นแผนที่สำหรับการออกแบบแห่งอนาคตซึ่งเป็นผลจากการวิจัยอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ของสถาบัน IED บาร์เซโลน่า เป้าหมายของเครื่องมือนี้คือการช่วยให้สถานบันศิลปะศึกษาได้เข้าถึงการเทรนด์มหภาคที่ล้ำหน้าผ่านโปรเจคของนักศึกษามากกว่า 15 ปี

Deflexor มี 3 ไดร์เวอร์เมกาเทรนด์ 12 เทรนด์มหภาคและ 6 design application scenarios และตัวอย่างเทรนด์จุลภาคอีกมากมาย 3 ไดร์เวอร์นี้เป็นตัวแปรที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ในทุกๆ ช่วงในประวัตืศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอารยธรรม ไม่ว่าจะเป็น สถิติประชากร เทคโนโลยี และ โลกาภิวัตน์ เราได้นิยามเมกาเทรนด์ในฐานะตัวแปรที่สำคัญทางด้านสังคม วัฒนธรรม มนุษย์ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความสนใจและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ 

Deflexor ถูกออกแบบด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกัน 6 คู่ทำให้เกิด Global Design Application 6 แบบ ได้แก่ การเพิ่มของประชากรเมือง การผันผวนที่ีเพิ่มขึ้น (Increased votility) การเชื่อมโยงระดับสูง (Hyperconnectivity) การเป็นมาตฐานหนึ่งเดียว (Standardization) วิกฤตของการปกครองแบบเก่า และการเข้าสู่วัยชราของประชากร

แผนทึ่ Deflexor เป็นระบบครอบคลุมที่สามารถนำไปใช้เป็นระเบียบวิธีเพื่อช่วยเหลือ ประยุกต์และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีจากดีไซน์ในองกรณ์และบริษัท สำหรับเวอร์ชั่นนี้นี้นั้นได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้ในสถาบันการศึกษาสำหรับโปรเจคของนักศึกษาที่ IED บาร์เซโลน่าโดยเฉพาะ นี่เป็นเห็นผลว่าทำไมแผนที่จึงมี 6 ส่วนตาม 6 ภาควิชาของสถาบัน ได้แก่ แฟชั่น การสือสารด้วยภาพ การจัดการอุสาหกรรมสร้างสรรค์ การออกแบบพื้นที่การคมนาคมและผลิตภัณฑ์ หลักสูตรมหาบัญฑิตและหลักสูตรออกแบบพิเศษ (Tailored-made programmes)

หน่วยงานการศึกษาด้านดีไซน์ควรนำ 12 เทรนด์มหภาคนี้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันหน่วยงานเหล่านี้ยังควรที่จะเสนอทางออกในแต่ละสถานการณ์ผ่านระบบวิธีที่ใช้นวัตกรรมและ Design Thinking รวมไปถึงการเรียนแบบไฮบริด (การรวมกันของการเทรนนิ่งและการให้คำปรึกษา) และความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยความรู้ การประยุกต์ใช้ Design Methodology ยังสามารถทำได้ในฐานะเครื่องมือทางด้านสุนทรียะศาสตร์และ เพื่อการใช้งานจริง หรือจะเป็นเครื่องมือการกลยุติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบ การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ หรือแม้แต่เครื่องมือด้านการสื่อสาร แผนที่ Deflexor สามารถใช้กับสตาร์ทอัพ เพราะธุรกิจยุคใหม่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของความต้องการปัจจุบันและอนาคต นวัตกรรม Design Macrotrend สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้าง Collective intelligence สุดท้ายนี้แผนที่ Deflexor ยังสามารถนำเสนอเทรนด์จุลภาคอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม ตลาด วัฒนธรรม เทรนด์พฤติกรรมมนุษย์ ตัวอย่างของเทรนด์จุลภาคสามารถช่วยให้จัดการปัญหา และสร้างความก้าวหน้าให้ผลงานผ่่าน design education methodologies เทรนด์จุลภาคเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการผลิตความรู้ที่ซับซ้อนในโลกที่เราอาศัยอยู่ คุณสามารถหาข้อมูลอ้างอิงของแต่ละโปรเจคซึ่งถูกจัดเรียงตามคอนเซ็บในแผนที่ Deflexor ในหน้าต่อๆไป

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 14.30
ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ
200 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่ายDeflexor 2033, Shift of Paradigm in Design and Art Education

The conference will focus on Deflexor 2033 a future macrotrends map developed for design application scenarios.

It is the result of on-going academic research conducted by IED Barcelona over the past 10 years and is conceived as a global dynamic compass. The aim of this tool is to help design education institutions use macrotrend insights to guide design driven innovation through design student projects over the next fifteen years.

Deflexor is composed of three mega-trend drivers, twelve macrotrends, six design application scenarios and a constellation of different examples of micro-trends.The three drivers, on a global scale, are change factors that have played an important role in change in every period of human history since early civilisation: demographics, technology and globalisation. We have defined a macrotrend as a largescale and sustained economical, social, cultural, human, technological or environmental shift in user interests or lifestyles.
Deflexor has been designed by six pairs of inter-connected global shifts that produce six global design application scenarios: The acceleration of urban population, The increase of volatility, Hyperconnectivity, The standardisation, The crisis of traditional governance systems and The population ageing.

The Deflexor Map is a dynamic compass that can be also used as a methodology to aid, promote and apply the use of design driven innovation in companies and organisations. The version published in this book was specifically created for design education institu-tions and among these, more noticeably for the student projects conducted throughout the first 15 years
of IED Barcelona. This is the reason why the core of the map contains the 6 departments of IED Barcelona: Fashion, Visual Communication, Management for Creative Industries, Design (Space, Transportation and Product), Master programmes and Tailor-Made programmes.

The design education sector should take into account these 12 macrotrends in its future programmes. At the same time, it should be able to contribute to offering solutions to the different scenarios by using innovation and design thinking methodologies, hybrid learning experiences (experiences that combine training with consulting for individuals and companies) and trans-disciplinary interactions. There is more than one way to apply design methodology in these scenarios: design can be applied as a simple aesthetic or functional tool, as a strategy, as a holistic process, as a system re-setter, as a lifestyle transformer or simply as a communication interface. The Deflexor Map can even be used for startups. A new business venture should represent a commitment to the future that caters to both current and anticipated customer needs and wants. Design and macrotrend driven innovation can be a more effective tool to make the collective intelligence of future user insights more understandable.

The Deflexor Map ultimately presents a constellation of different microtrends divided into technological, environmental, social, market, cultural and human behavior trends. 

Microtrends examples can be viewed as an opportunity for progress or an issue to solve by using design education methodologies.

These microtrends are only a sample of the complexity of the knowledge production of the world we inhabit. You will find a reference to the Deflexor Map in each project in the pages that follow, as a conceptual location to guide readers in a future perspective for the coming years.

3 February 2019 / 13.30 - 14.30
Function room, FL.4th (Front Building), TCDC Bangkok
200 Participants / Free