image

โครงการอบรมเข้มข้น “Design Thinking - Being the Creator ปี 2”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

โครงการอบรมเข้มข้น “Design Thinking - Being the Creator ปี 2”

วันที่ : 12, 23 กุมภาพันธ์ และ 8, 9, 10, 19 มีนาคม 2562

เวลา : 9.00 – 17.30 น.

สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง 

รับสมัครจำนวน 35 คน (เต็มแล้ว)

“คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบ (Designer) แต่คุณมีทักษะของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก็เพียงพอแล้ว”

วริทธิ ตีรประเสริฐ ตำแหน่ง นักจัดการความรู้อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

“ก่อนหน้านี้เคยอบรม Design Thinking มาบ้างแล้ว แต่หลักสูตรที่ TCDC นี้ มีความแตกต่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง Ideate ทำให้รู้กระบวนการที่พาเราไปสู่ไอเดียจำนวนมากๆ รวมถึงทำอย่างไรให้สิ่งใหม่ๆ เหล่านั้นเกิดขึ้นได้จริง อยากให้ลองมาเรียน Design Thinking ที่ TCDC ครับ จะได้เห็นอีกมุมที่น่าสนใจ”

วิทูร วิริยพิพัฒน์  รองผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

"Being the Creator ของ TCDC เหมาะกับผู้ที่สามารถเข้าเรียนได้ครบทั้งหลักสูตร ข้อดีที่ชัดเจนคือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เข้าร่วมทั้งหมด การลงมือทำแต่ละขั้นตอนพร้อมกับสมาชิกในทีม ช่วยให้เข้าใจในกระบวนการ Design Thinking และการนำไปใช้ได้ดีขึ้น เพิ่มขึ้นจากการเรียน Design Thinking Online"

เบญจพล ขาวลาภ  ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ

TCDC เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเข้มข้น Design Thinking - Being the Creator ปี 2” เพื่ออบรมเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการเป็นนักสร้างสรรค์ (Being the Creator) พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็น “ฟา” ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Facilitator) ในระยะเวลารวม 6 วันเต็ม 

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาต่อไปนี้ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี

 • BUSINESS - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ที่จะนำ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา
 • DESIGN - ผู้ให้บริการด้านการออกแบบสาขาต่างๆ (Design Firm) หรือนักออกแบบอิสระ (Freelance Designer) ที่สนใจเพิ่มทักษะด้านการออกแบบสมัยใหม่ (New Design Skills)
 • INNOVATION – นวัตกร (Corporate Innovator) หรือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรธุรกิจ (Change Maker)
 • SOCIAL INNOVATION – บุคลากร องค์กรที่ดำเนินงานด้านสังคม หรือองค์กรนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovator)
 • GOVERNMENT – ภาครัฐที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมภาครัฐ และการสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation)
 • EDUCATION – ภาคการศึกษาที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ (New Way of Learning)
 • บุคคลทั่วไป - ผู้ที่สนใจและต้องการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) อย่างจริงจัง

เนื้อหาการอบรมและกำหนดการ คลิกที่นี่

ระยะเวลาการอบรม วิธีการรับสมัคร และค่าอบรม

ประเภท

ระยะเวลาการรับสมัคร

ค่าอบรม

Early Bird สมัครและส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 และผ่านการคัดเลือก

10,000 บาท

Regular Priceสมัครและส่งใบสมัครระหว่าง 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562 และผ่านการคัดเลือก15,000 บาท

วิธีการสมัครและเงื่อนไข 

 1. ดาวน์โหลดและกรอก “ใบสมัครและใบแนะนำตัวเอง” คลิกที่นี่
 2. ส่งเอกสารมาที่ beingcreator@cea.or.th โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า Design Thinking - Being the Creator ปี 2”
 3. หลังจากได้ใบสมัคร ทีมงานจะพิจารณา คัดเลือก และติดต่อกลับไปยังผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมและแจ้งรายละเอียดเรื่องการชำระเงิน
 4. การสมัครจะเป็นผลสำเร็จ เมื่อมีการชำระเงินค่าอบรมแล้วเท่านั้น โดยจะต้องชำระภายใน 3 วัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วริทธิ ตีรประเสริฐ โทร. 02-105-7422 ต่อ 125 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.30 น.) หรือ 081-561-7449

                                        ..............................................................................