image

เปลี่ยนแล้วรวย: บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

 

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ
สถานที่: TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 แผนก Creative Business Service

      สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการที่อยากพัฒนาธุรกิจ หรือขยายโอกาสทางธุรกิจ ที่ TCDC ชั้น 5 เคาน์เตอร์ Creative Business Service เรามีเจ้าหน้าที่ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านธุรกิจฟรี ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.30 น.

      นอกจากนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน การสร้างแบรนด์ กฏหมาย และการออกแบบ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ ด้วยค่าบริการที่คุ้มค่า ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. สำหรับหัวข้อการให้คำปรึกษาประจำเดือนนี้ ประกอบด้วย

อัตราค่าบริการ

บุคคลทั่วไป

     1,000 บาท/ครั้ง

สมาชิกเว็บไซต์ TCDCCONNECT.com

     800 บาท/ครั้ง (ลด 20%)

สมาชิก TCDC

     900 บาท/ครั้ง (ลด 10%)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหัวข้อการให้คำปรึกษาและนัดหมายการขอรับคำปรึกษาล่วงหน้าได้ดังนี้

  • ภาพรวมธุรกิจ (Business Model) - การวิเคราะห์ภาพรวมและความเป็นไปได้ทางการเงิน ในการเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจ คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้
  • กฏหมายการทำธุรกิจและการออกแบบ/ทรัพย์สินทางปัญญา (Business and Design Law/Intellectual Property Law) – กฏหมายที่จำเป็นในการคุ้มครองผู้ประกอบการและนักออกแบบ ในการทำธุรกิจ คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้
  • การสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing) – กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์และตัวตนของสินค้างานบริการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้
  • การสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น (Branding and Product Design for Fashion Industry) -กลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์และการออกแบบสินค้าอุตสาหกรรมแฟชั่น คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) – กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้
  • การออกแบบการใช้วัสดุ (Material Solution) – แหล่งที่มาและคำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) - กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์และตัวตนของสินค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้
  • การออกแบบบริการ (Service Design) – กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการด้วยวิธีการสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า คลิกที่นี่เพื่อขอรับคำปรึกษาในหัวข้อนี้

เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้ว จะได้รับอีเมล์ยืนยันการนัดหมาย พร้อมข้อปฏิบัติในการชำระค่าบริการล่วงหน้าจากทีมงาน Business Consult ของ TCDC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 105 7425 หรือ 02 105 7430 ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.30 น.

รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในหัวข้อต่างๆ

ภาพรวมธุรกิจ (Business Model)

มะลิวรรณ  เดชาฤทธิ์
นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พาสสาจ (ไทยแลนด์)  ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด การสื่อสารแบรนด์ การตลาดและคร้าฟท์เพื่อการท่องเที่ยวและสินค้าไลฟ์สไตล์ 

ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดบริการ  ตลาดค้าปลีก การตลาดคร้าฟท์และท่องเที่ยว การสื่อสาร ทั้งด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการ และพัฒนา Customer Insight การสื่อสารแบรนด์และงานครีเอทีฟมาโดยตลอด  คือ ธนาคารกรุงเทพ   เอทีแอนด์ที  กลุ่มบริษัท ชินวัตร   เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป  เทสโก้โลตัส   ซึทาญ่า   ที่ปรึกษาธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ที่ปรึกษาและนักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์   บริหารโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ฯลฯ

กฏหมายการทำธุรกิจและการออกแบบ / ทรัพย์สินทางปัญญา (Business and Design Law / Intellectual Property Law)      

 

จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจาก University of Kent อดีตทนายความประจำสำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ และที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด และวิทยากรพิเศษด้านกฏหมาย

การสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing)

ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้ามามากกว่า 20 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ชนกมณฐ์ได้ร่วมงานกับเทศบาลเมืองยะลา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาและออกแบบภาพลักษณ์และอัตลักษณ์เมือง ภายใต้โครงการ Yala Bird City Branding และเคยได้ร่วมทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระเจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้ประกอบการ SMEs 40 ราย ปัจจุบันชนกมณฐ์เป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง ชนกมณฐ์มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้การตลาดและกราฟิกดีไซน์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำได้ และช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Baramizi

จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
http://www.baramizi.co.th/

CEO คนสำคัญของบริษัท Baramizi (บารามีซี) ที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ปรึกษาคนสำคัญและผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศมากมาย มีบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติการทำแบรนด์ดิ้งที่เอาชนะหัวใจลูกค้าได้อยู่หมัด ด้วยวิธีการทำงานวิจัยเชิงลึก เพื่อหาอินไซต์เฉพาะที่เป็นต้นทุนในการแก้ไขปัญหาและนำมาพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
http://www.baramizi.co.th/

Design Researcher & Trend Analyst ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์และการวิจัยการออกแบบ ซึ่งผสานศาสตร์ด้านการออกแบบและการวิจัยผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพื่อหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นผู้ร่วมวางกลยุทธ์การออกแบบให้การพัฒนาต้นแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการร่วมกับ AP รวมถึงการพัฒนาต้นแบบร้าน KT Optic และ Barbecue Plaza อีกด้วย

ภาคภูมิ ปทะวานิช 
http://www.baramizi.co.th/

บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาปนิกที่ผันตัวเองมาทำงานด้านแบรนด์ดิ้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Experience Design Researcher ของบริษัท Baramizi ที่มีผลงานกับแบรนด์อย่าง TYK Group, WDC, AP และ Alumet

พลวัฒน์ จูเจริญ
http://www.baramizi.co.th/

บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีต Copy Writer ปัจจุบันเป็น Experience Researcher and Strategic ที่มีผลงานในการดูแลด้านการวิจัยและการออกแบบแบรนด์ให้กับลูกค้าชั้นนำเช่น AP, TCDC, Gyproc, Wurikon, Tasknjoy และ Alumet

การสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น (Branding and Product Design for Fashion Industry)

ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
อาจารย์ประจำในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ และนักวิจัยด้านแฟชั่นและการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้านการตลาดสินค้าแฟชั่นให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยของรัฐ จบการศึกษาด้าน International Fashion Marketing จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาการออกแบบแฟชั่น ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักเขียนบทความด้านการตลาดและแฟชั่นให้กับ TCDCCONNECT

ธโนทัย มงคลสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และนักวิจัยทางด้านแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการตัดสินการประกวดทางด้านแฟชั่นและวิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านการออกแบบแฟชั่นให้กับองค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ จบการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่น จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นนักเขียนบทความเกี่ยวกับแฟชั่นและ Branding ให้แก่ TCDCCONNECT

การออกแบบผลิตภันฑ์ (Product Design) 

พงศธร ละเอียดอ่อน
http://www.fifdesignstudio.com/intro.html

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง fif DESIGN Studio มีผลงานมากมายทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้นิยามการทำงานของตัวเองว่า “คือการออกแบบให้ใช้ดีและขายได้” ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ทั้งในเรื่อง Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึงเรื่อง Brand & Product insight ล่าสุดพงศธรได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ANGL Bike เพื่อผลิต “จักรยานสำหรับคนเมือง” จนได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

สมชนะ กังวารจิตต์
http://www.prompt-design.com/

สมชนะ กังวารจิตต์ เป็น Executive Creative Director ของบริษัท Prompt Design เจ้าของรางวัลเหรียญทองจาก Pentawards 2010 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของสมาคม The Dieline ในปี 2011 ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนวงการบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ สามารถพบเห็นผลงานออกแบบของเขาได้บนซองขนมและสินค้าอุปโภคบริโภต่างๆ ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ เขาเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะช่วยสร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์
https://www.facebook.com/neverseenbeforebkk/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

อดีตบัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่หลงไหลในการออกแบบ ปัจจุบันคุณนนท์ปกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Partners ในเครือ Prompt Design ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ และยังเป็นวิทยากรรับเชิญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐอีกหลายแห่ง

การออกแบบการใช้วัสดุ (Material Design)

ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ประสบการณ์ทำงานด้านวัสดุของ TCDC มายาวนานกว่า 10 ปี ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลวัสดุ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการของ TCDC ทั้งยังช่วยนำเสนอวัสดุไทยของผู้ประกอบการไทยจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อเข้าฐานข้อมูลวัสดุระดับโลกของ Material ConneXion New York

การออกแบบบริการ (Service Design)

ธนัฏฐา โกสีหเดช
http://www.tcdc.or.th/src/17895/

นักคิด นักออกแบบ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท The Contextual, Service design Dolution และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ธนัฏฐาถือเป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์ “วิธีคิดทางการออกแบบ” เข้าสู่การทำงานแบบสหสาขา เธอมีความสนใจในงานออกแบบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานกราฟิก งานพัฒนาแบรนด์ งานออกแบบการบริการ ฯลฯ

ภิรญา รวงผึ้งทอง
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท The Contextual ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Service Design Solution สัญชาติไทย ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรด้านการบริการหลายแห่งในไทย มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

 

...................................................