กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

Workshop Pop Around (Trop)

TCDC COMMONS IDEO Q Chula Samyan

นิทรรศการ

นิทรรศการ “RECO Young Designer 2018”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

BKKDW 2019 Looking for Volunteers

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Open House “Digital Fabrication at A•GO”

บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด (TRDS) - A•GO Co-Making Space

กิจกรรม

Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

Design Incubation Program

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นิทรรศการ

นิทรรศการ “Yes, Plastic! Things to Rethink: เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นิทรรศการ

Pa-Ao Revive Exhibition

ชั้น 5 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

กิจกรรม

เปลี่ยนแล้วรวย: บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)