คลังความรู้

200

หรือ AI จะแย่งงานนักเขียน?

ไม่แน่ว่าในอนาคตงานเขียนทั้งหมดจะถูกเขียนขึ้นโดย AI ที่รังสรรค์เรื่องราวขึ้นได้อย่างแนบเนียนจนแยกไม่ออก ความสามารถเหล่านี้จะทำให้นักขียนตัวจริงตกงานกันเป็นแถบจริงหรือไม่

590

Tara Books สำนักพิมพ์จิ๋วแต่แจ๋ว ผลิตงานศิลป์ชั้นเยี่ยมโดยไม่ต้องอาศัยทุนจากใคร

Tara Books สำนักพิมพ์เล็กๆ ในอินเดีย ผู้ผลิตหนังสือทำมือคุณภาพที่กวาดรางวัลมาแล้วกว่า 60 รางวัลทั่วโลก

791

มุมชวนคิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบหนังสือ สารคดีและเว็บไซต์ ที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

512

ABU DHABI นครแห่งลูฟร์สาขาสองที่หวังสร้างชาติด้วยวัฒนธรรม

การคำนึงถึงทรัพยากรที่มีวันจะหมดลงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกิดเป็นความคิดในหันไปสร้างความหลากหลายในระบบเศรษฐกิจ

512

สลัมบังตา วัฒนธรรมเปิดใจ

แม้ว่าชุมชนคลองเตยยังคงเต็มไปด้วยปัญหาเรื้อรังที่แก้ยากแต่ “มูลนิธิสิกขาเอเชีย” ก็ํได้เริ่มต้นเข้ามาดูแลชุมชนแห่งนี้และช่วยสนับสนุนด้านอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน

353

ภูมิปัญญาสร้างรายได้

เมื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถสร้างรายได้ให้กับช่างฝีมือที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และช่วยนำเสนอภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับคนทั่วโลก

217

Uakari Lodge เที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมชุมชน และใส่ใจธรรมชาติ

Uakari Lodge เป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นและรักษาธรรมชาติไปพร้อมกัน

374

ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำแล้วรวย

ขอเชิญพบกับหลากหลายธุรกิจจากโครงการ D.R.I.V.E 2018 คิด ผลิต ขาย ที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

231

ก่อนเศรษฐกิจจะสร้างสรรค์

เส้นทางของนโยบายการพัฒนาประเทศตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมจนถึงยุคใหม่ที่นำ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มาเป็นแผนการดำเนินงานสำหรับอนาคตใหม่ของประเทศไทย

269

ไม่ใช่แค่เรื่องในบ้าน แต่คือผลรวมของย่านที่ยั่งยืน

การออกแบบพื้นที่สาธารณะในชุมชนใกล้บ้านเป็นโครงการวิจัย ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างโมเดลที่อยู่อาศัยซึ่งตอบรับการเติบโตของชุมชนเมือง

910

Creativity + Tech: วิถีสตาร์ทอัพแห่งวงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในอนาคต "ความคิดสร้างสรรค์” จะกลายเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของแรงงานและผู้ประกอบการยุคใหม่

202

Creative Economy Agency

283

Meticuly เมื่อหมอกับวิศวะร่วมพลิกโฉมหน้าวงการศัลยแพทย์แบบไม่พึ่งของนอก (TH/EN)

พูดคุยกับ ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้ง Meticuly บริษัทพัฒนากระดูกไทเทเนียมเพื่อความต้องการแบบเฉพาะบุคคล

493

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” แบบจับต้องได้

พูดคุยถึงการเริ่มต้นของ "สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” ในมุมมองต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมไปถึงทิศทางการทำงานและบทบาทที่มากยิ่งขึ้น

524

Creative Economy in Action

มาทำความรู้จักกับ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประวัติยาวนาน และได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ