image

Design & Creativity

สกุลเงินคลองเตย

Published Date : 14 พ.ค. 2563

Resource : Creative Thailand

2,371

ในขณะที่สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในความไม่แน่นอน จากการคาดการณ์อาจจะมีการระบาดรอบสอง ทำให้มาตรการปิดเมืองเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาจจะต้องยืดออกไปอีกสักระยะ

แม้ว่ารัฐบาลมีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดเมือง ด้วยระบบการลงทะเบียนขอรับเงินจำนวน 5,000 บาทเพื่อนำมาใช้จ่ายในระหว่างที่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปทำงานในระบบได้ แต่สำหรับคนอีกหลายกลุ่มที่เข้าไม่ถึงมาตรการเหล่านี้ การช่วยเหลือกันเองระหว่างคนที่มีกำลังกับคนที่ขาดแคลนจึงเกิดขึ้นในหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน หรือนำข้าวของและอาหารไปแจกจ่ายด้วยตนเอง หรือผ่านมูลนิธิต่าง ๆ  หรือแม้แต่ “ตู้ปันสุข” ที่เป็นเหมือนสื่อกลางของผู้ให้และผู้รับ  

แต่สำหรับ “คลองเตยดีจัง” กลุ่มสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนในชุมชนคลองเตย นำทีมโดย ศิริพร พรมวงศ์ หรือ ครูแอ๋ม และฟ้า - อภิญญา จารุวัฒนชัยกุล ที่ขอรับการบริจาคเงินผ่านแพลตฟอร์มเทใจ พื้นที่แห่ง “การให้” ออนไลน์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการดี ๆ บนเว็บไซต์ taejai.com เพื่อมาดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย...พวกเขามีกระบวนการบริหารจัดการที่ต่างออกไป  

เป็นเวลา 3 ปีแล้วที่กลุ่มคลองเตยดีจังเข้ามาดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่กิจกรรมของเด็กในชุมชน จนเมื่อเกิดผลกระทบจากโควิด-19  โครงการจึงปรับเป้าหมายมาเป็นเหมือนจุดกระจาย “ถุงยังชีพ” ที่ได้รับบริจาคมาจากแหล่งต่าง ๆ  ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเริ่มต้นสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อให้เกิดความทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน  จนเมื่อพวกเขาผุดไอเดีย “คูปอง ปันกันอิ่ม” จึงต้องสำรวจบ้านทีละหลังอีกหลายรอบในการเก็บข้อมูลจำนวนคนในบ้าน เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนคูปองที่แจกจะเพียงพอถึงทุกคน ตัดคนที่จะรับเกินออกไป และทำให้มีเวลาในการทำความเข้าใจระบบเงินสมมตินี้มากขึ้น 

©คลองเตยดีจัง

“คูปอง ปันกันอิ่ม” เปรียบเหมือนเงินสดสำหรับใช้จ่ายค่าอาหารในร้านค้า ในชุมชน ซึ่งร้านค้าต่างก็ยินดี เพราะพวกเขายังได้ทำงานขายของเหมือนเดิม ส่วนผู้ได้รับคูปองก็ไม่ต้องเร่งรีบจัดการอาหารบริจาคที่อยู่ตรงหน้า เขาสามารถนำคูปองไปใช้เมื่อไรก็ได้ตามความต้องการ พอสิ้นวัน ร้านค้าจะสรุปยอดส่งให้ทางทีมงานเพื่อโอนเงินตามจำนวนคูปอง สำหรับร้านค้าที่ไม่ถนัดในการทำสิ่งเหล่านี้ กระบวนการช่วยเหลือกันเองและความไว้วางใจที่เป็นเหมือนจุดแข็งของการอยู่ร่วมกันในยามลำบากจึงเกิดขึ้น  ด้วยความช่วยเหลือจากร้านค้าใกล้เคียงหรือลูกหลานในชุมชนที่เต็มใจจัดการให้สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้ได้รับเงินตามจำนวน 

“ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 30 บาทตายตัว เพราะของบางชิ้นไม่ถึง 30 บาท ร้านค้าก็จะลงบันทึกว่าใช้ไปเท่าไร เหลือเท่าไรที่นำไปใช้ได้ พอสรุปยอดเงิน บางทีมันก็มี 5 บาท 10 บาท บ้าง เราก็โอนตามที่สรุปมา เพราะมันเป็นระบบการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในกลุ่ม” ฟ้ากล่าว 

จากข้อมูลสำรวจครัวเรือนหลักร้อยได้ขยายสู่ 7,000 ครัวเรือน ที่ได้รับแจกจ่ายคูปอง นอกจากร้านอาหารที่เข้าร่วม ยังมีร้านขายของชำและร้านอื่น ๆ ที่อยากจะเข้าร่วม ทำให้คูปองปันกันอิ่มนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินบริจาคที่เดินไปด้วยกันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจปกติของชุมชน  และเป็นก้าวต่อไปในการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

“ถุงยังชีพและคูปองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะถ้าท้องอิ่มแล้ว เราถึงเริ่มให้เขาใส่ใจเรื่องป้องกันโรค แล้วทำเรื่องการพัฒนาอาชีพต่อไป” ครูแอ๋มสรุปภาพรวมของโครงการ

นอกจากนี้ทีมกำลังขยายระบบปันกันอิ่มไปยังชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมในพื้นที่เขตคลองเตย หากผู้ใดมีความสนใจอยากบริจาคเพิ่มเติม สามารถ​สนับสนุน​ได้ที่ โครงการ คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง เพจ คลองเตยดีจัง และ โครงการ คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

เรื่อง : มนฑิณี ยงวิกุล