image

Handicraft

Temp Studio ชูเอกลักษณ์อีสานใต้ บนความพอดีอย่างมีสุขผ่านงาน Ceramic Craft

Published Date : 6 เม.ย. 2562

Resource : TCDC CONNECT

5,696

ถ้าเอ่ยถึง “อีสาน” ภาพจำของใครหลายคนอาจนึกถึงถิ่นทุรกันดาร ทำมาหาเลี้ยงชีพลำบาก เป็นเหตุให้พี่น้องชาวอีสานต้องยอมทิ้งบ้านเกิดเดินทางไปขายแรงงานตามเมืองใหญ่ ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร แต่ภาพจำเหล่านั้นอาจเป็นส่วนเสี้ยวเล็ก ๆ เท่านั้น เพราะถิ่น “อีสาน” เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่ามากวัฒนธรรม สามารถนำเอกลักษณ์เหล่านี้ไปสร้างแบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ที่อื่น ดังคำ “ผญา” คำคมของชาวอีสานที่ว่า "ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง วัฒนธรรมยังโจ้โก้ มันสิฮ้างบ่อนจั่งได๋" หรือ ใครว่าอีสานแห้งแล้งกันดาร ฉันอาสาจูงมือเธอไปพบกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สนุกสนาน มันไม่ร้างอย่างที่คิดกันหรอก วันนี้ทีมงาน TCDCCONNECT ได้รับเกียรติพูดคุยกับ วดียา เนตรพระ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Temp Studio ที่นำเรื่องราวแผ่นดินถิ่นอีสานมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พร้อมตอกย้ำให้เห็นถึงคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ก่อร่างสร้างแบรนด์

Temp Studio เกิดจากคู่หูนักออกแบบ วดียา เนตรพระ สถาปนิก และขนิษฐา ขันคำ นักออกแบบเซรามิก ที่ตัดสินใจสร้างแบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันโดยนำ “ฮูปแต้ม” ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด และ “ผาแต้ม” ภาพเขียนบนผนังบริเวณผาแต้ม สองทักษะงานช่างฝีมือในการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนแผ่นดินถิ่นอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นงานเซรามิกแนว Craft เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆภายในจังหวัด เรื่องราวของ “ฮูปแต้ม” ที่ทาง Temp Studio นำมาใช้ จะเป็นภาพวาดที่สื่อถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนอีสาน เช่น การจับปลา การทำนา ลักษณะบ้านพักอาศัย ฯลฯ โดยมุ่งมั่นที่จะสะท้อนให้เห็นถึง “ความสุข” ของวิถีชีวิตชาวอีสานใต้

 

รูปทรง สีดิน และกลุ่มผลิตภัณฑ์

เนื่องจากเส้นสายของลวดลาย “ฮูปแต้ม” และ “ผาแต้ม” เป็นงานเขียนมือที่มีความงามแบบพื้นบ้าน ซื่อตรง เรียบง่าย รูปแบบไม่เคร่งครัด ไม่วิจิตรบรรจงเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทีมงานจึงเลือกรูปทรง Organic ที่มีความอิสระมาขึ้นเป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับลักษณะลายเส้น และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแบรนด์ ในส่วนของ “ดิน” อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานเซรามิก ทีมงานเลือกดินจาก “ห้วยวังนอง” ดินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้สีส้มหลังจากการเผา (สีคล้ายกับกระถางต้นไม้ และอิฐมอญ) มาผสมกับดินสโตนแวร์ (Stoneware Clays) เพื่อปรับสีของดินให้อ่อนลงเป็นส้มพาสเทลพร้อมปรับคุณสมบัติของชิ้นงานให้มีความแข็งแรงมากขึ้น  เพื่อสร้างเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่สามารถบ่งบอกถึงที่มาของดินที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ สีส้มพาสเทลของเนื้อดินยังเข้ากับรูปแบบการตกแต่งภายในบ้านด้วย ในเบื้องต้นทีมงานเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน เช่น เซรามิกรูปปลา หมู นก ไก่ ข้าวของเครื่องใช้ เช่น โคมไฟ แจกัน จาน ชาม แก้วกาแฟ รวมไปถึงเครื่องประดับ เช่น ต่างหู แหวน เป็นต้น

 

สร้างแบรนด์กับโลกออนไลน์

แม้ว่า Temp Studio จะเปิดมาได้เพียงแค่ 1 ขวบปี แต่การเลือกช่องทางการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ทั้งทาง Facebook และ Instagram ช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักผ่านการกด Like และ Share อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรง ทั้งนี้ทีมงานให้ความสำคัญกับการเลือกภาพ โดยเน้นภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รวมไปถึงตัวอย่างการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นขั้นตอนการผลิต และการใช้งานที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมไปถึงการเลือกใช้ภาษาอีสานบนสื่อโฆษณาเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความภูมิใจในถิ่นกำเนิด

 

รู้จักมากขึ้นผ่านงานจัดแสดง

วดียากล่าวว่า งาน Isan Creative Festival ที่จัดขึ้นโดย TCDC ขอนแก่น คืออีกหนึ่งเทศกาลงานจัดแสดงที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปรู้จัก Temp Studio มากขึ้น การพูดคุยกับผู้เยี่ยมชมภายในงานมีส่วนช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน และสามารถนำคำแนะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีก ที่สำคัญการจัดแสดงทำให้ทีมงานมีพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวที่มาของแบรนด์ และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าการเห็นภาพ หรือชิ้นงานที่ตั้งวางเฉย ๆ เพียงอย่างเดียว

Temp Studio แสดงให้เห็นถึงการนำ “ฮูปแต้ม​” และ “ผาแต้ม” ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี มาสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ โดยพลิกภาพจำที่คนทั่วไปมองว่า “อีสาน” เป็นถิ่นทุรกันดาร ให้กลับกลายเป็น “ความพอดี” และ “มีความสุข” ผ่านลวดลายบนชิ้นงาน และรูปทรง Organic บนผลิตภัณฑ์ที่มีความอิสระ เป็นการนำทักษะงานช่างฝีมือท้องถิ่นมาสร้างจุดขาย แม้ว่างาน Craft จะไม่สามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว และปริมาณครั้งละมาก ๆ เหมือนกับระบบการผลิตอุตสาหกรรม แต่ Temp Studio ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า การทำงานในสเกลเล็ก ๆ ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจหลักของแบรนด์ที่ต้องการสื่อให้ทุกคนเข้าใจถึง “ความพอดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”


เรื่อง : คุณสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

อ้างอิง : https://www.facebook.com/Temp2017.Studio/