image

Business & Industrial

SolarPOH (โซลาร์โป๊ะ)

Published Date : 10 เม.ย. 2563

Resource : TCDC CONNECT

5,847

“There is nothing new under the sun”

ประโยคนี้หากแปลอย่างตรงไปตรงมาก็คงจะแปลได้ว่า ‘ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดิม’ แต่จริง ๆ แล้วความหมายระหว่างบรรทัดของประโยคนี้อาจหมายถึง ‘สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ ล้วนแล้วเคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งนั้น’

แต่ดูเหมือนว่าประโยคนี้จะใช้ไม่ได้กับผลงานนวัตกรรมพลังแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ Solar Vengers หรือ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่เฉพาะกิจที่รวบรวมยอดฝีมือจากหลากหลายวงการมาร่วมกันดึงความสามารถของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

 

สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดิม

SolarPOH (โซลาร์โป๊ะ) นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบริการบนท่าเรือ หนึ่งในผลงานจากโครงการ Solar Vengers เกิดขึ้นจากการระดมสมองของสมาชิกทั้ง 3 คน 3 เจอเนอเรชั่น ได้แก่ คุณศศินันท์ คิรินทร์รัตนะคุณกัญญาณัฐ คมวิชายั่งยืน และคุณบัญชา สระทอง ที่มาจากจุดเริิ่มต้นของการตั้งคำถามที่ว่า 

 

“ทำไมการคมนาคมทางน้ำไม่ได้รับความนิยมเท่ากับการเดินทางบนบก?”

 

หลังจากที่สมาชิกในทั้งสามลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการในท่าเรือ และผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว พวกเขาพบว่า เพราะปัจจัยทาง ‘ด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย’ ที่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ จากจุดเริ่มต้นนี้ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าหากสามารถพัฒนาโป๊ะเทียบเรือและบริการที่ดีได้ การสัญจรทางน้ำจะเป็นทางเลือกในการคมนาคมสำหรับทุกคนได้ ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศและการจราจรที่หนาแน่นเช่นกัน 

 

ก้าวเท้าลงเรือ สัมผัสความงามริมน้ำ

การลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือจำนวน 15 ท่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา สมาชิกทุกคนสังเกตเห็นว่านอกจากเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยแล้ว ‘ความสวยงามและกลมกลืนของท่าเรือกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ’ ก็เป็นอีกปัจจัยที่หลายคนมองข้ามระหว่างการสัญจรทางน้ำ ระหว่างสองข้างทางริมแม่น้ำเจ้าพระยารายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ปราณีตสวยงาม ผสมผสานทั้งวัดวาอารามระยิบระยับ สลับกับอาคารสมัยใหม่ แทรกตัวด้วยชุมชนริมน้ำที่มีความมีชีวิตชีวา หลายสถานที่เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะหยิบกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บความทรงจำกลับไปเป็นที่ระลึก แต่บริเวณที่เป็นเหมือนเส้นทางเชื่อมระหว่างผืนน้ำกับผืนดินอย่างโป๊ะเรือ กลับไม่ได้รับการดูแลสภาพแวดล้อม และความสวยงามให้เทียบเท่ากับ

 

แสงอาทิตย์และไฟที่ลุกโชนในใจ

คุณบัญชา สระทอง อดีตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ยอมรับว่าตนเองได้ห่างหายไปจากวงการออกแบบ เนื่องจากผันตัวไปเป็นผู้ฝึกสอนเรือใบในปัจจุบัน สำหรับเขาแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่เขาคุ้ยเคยและสัมผัสในทุกวัน ทั้งช่วงเวลาที่อยู่บนบกและการเล่นเรือใบในน้ำ ทำให้เขาสนใจเรื่องพลังงานทดแทน และไฟในใจเรื่องการออกแบบกลับมาจุดติดอีกครั้งเพราะโครงการ Solar Vengers 

คุณบัญชาและสมาชิกในทีมมองเห็นว่าแสงอาทิตย์ที่หลายคนมองว่าเป็นต้นเหตุแห่งความร้อนอบอ้าว สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสวยงามของโป๊ะเรือริมน้ำได้ ทีม SolarPOH ตั้งใจที่จะพัฒนาให้โป๊ะเรือส่องสว่างเช่นเดียวกับแลนด์มาร์คริมน้ำโดยเฉพาะในยามค่ำคืน พวกเขาจึงได้ออกแบบแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งรอบบริเวณโป๊ะโดยรบกวนการออกแบบดั้งเดิมให้น้อยที่สุด โซลาร์เซลล์จะทำหน้าที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้และแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไปเป็นแสงสว่างให้กับป้ายชื่อของโป๊ะ และการใช้งานภายในท่าเรือ หากผู้อ่านคนไหนนึกภาพไม่ออก ให้ลองนึกภาพโป๊ะเรือที่มีแสงสว่างตามรูปร่างเหมือนกับยานพาหนะสุดเท่ในเรื่อง TRON LEGACY (2010) 

โครงการ Solar Vengers ยังคงดำเนินการต่อไป ทีมออกแบบอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาต้นแบบขนาด 1:15 และพัฒนาแนวคิดในการออกแบบจากเดิมที่เน้นเรื่องของความสว่างและสวยงาม ทางทีมกำลังพัฒนาไอเดียในเรื่องการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในเป็นต้นกำเนิดของพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาระบบบริการในท่าเรือ อย่างเซนเซอร์ตรวจนับคน รวมไปถึงการใช้เซนเซอร์ตรวจจับน้ำซึมซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในเรือเดินสมุทร

แสงอาทิตย์อันร้อนแรงยังคงเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้า เป็นพลังงานสะอาดที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด และยังคงมีพลังและความสามารถอีกมากมายที่รอให้เรานำไปต่อยอด สร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดิม ดวงเดียวของพวกเรา


สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย โศภิษฐา ธัญประทีป และ เมธัส ไกรฤกษ์